ZŠ s MŠ Tekovská Breznica začala písať svoju históriu v roku 1972. Sme škola rodinného typu. Svojim žiakom poskytujeme priaznivé podmienky pre slobodný, tvorivý a prirodzený prejav detí. Môžeme sa pochváliť účasťou v projekte Zelená škola, v ktorom pôsobíme už siedmy rok. Zároveň pri výchovno-vzdelávacom procese ponúkame individuálnu integráciu žiakov so špeciálnymi potrebami. Snažíme sa formovať u žiakov ale i dospelých pozitívny vzťah k životnému prostrediu.

V školskom roku 2019/2020 školu navštevovalo 151 žiakov. Pedagogický zbor tvorí: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky, 15 pedagogických zamestnancov, jeden vychovávateľ, jeden špeciálny pedagóg, 3 asistentky a správca farnosti. Počas svojho pôsobenia sme vychovali a odštartovali do života množstvo absolventov, ktorí pokračovali na stredných a vysokých školách. Mnohí z nich sú dnes úspešní, mladí ľudia, čo je pre nás najväčším potešením.