Základná škola Dravce je plnoorganizovanou školou s ročníkmi 1 až 4. Školu navštevuje v súčasnosti 60 žiakov z obcí Dravce, Bukovinka a Čenčice. Naša škola je školou, v ktorej žiaci majú možnosť získať nielen vedomosti, ale svojou šikovnosťou pôsobiť na rôznych podujatiach a  reprezentovať školu. Základná škola Dravce sa nachádza v okrese Levoča.