V predchádzajúcom blogu sme sa pozreli na knihy, ktoré pomáhajú rozvíjať občianske postoje a zručnosti. V tomto blogu sa pozrieme na to, ktoré edukatívne hry a hračky môžu pomôcť deťom v materských školách a na 1. stupni základných škôl pri osvojovaní si základov občianskeho vzdelávania a kultivácii ich občianskeho cítenia. 

Z výskumov je jasné, že hra je pre deti jedným z najdôležitejších prostriedkov, ktorými sa učia a rozvíjajú svoje schopnosti a zručnosti. S rastúcim záujmom o občianske vzdelávanie sa stále viac rodičov a pedagógov zameriava na edukatívne hračky, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať sa nielen intelektuálne a fyzicky, ale aj v oblastiach ako je tolerancia, empatia, sociálna spravodlivosť a aktivizmus.

Lego Duplo Edukácia séria

Lego, najznámejšiu dánsku rodinnú firmu, pozná asi každý z nás a možno má v poličke stále niekde odloženú farebnú skladačku či Lego panáčika. Rada Lego Duplo Edukácia, vhodná pre deti od troch rokov, prináša učenie hrou a preukázateľným spôsobom zlepšuje vzdelávacie výsledky v kognitívnych, sociálnych, emocionálnych, kreatívnych a fyzických oblastiach. Nižšie prinášame výber tých najzaujímavejších stavebníc, ktoré svojim hlavným princípom pomáhajú zlepšiť sociálne a emocionálne zručnosti u detí, ktoré sú dôležité pri rozvoji zmysluplnej občianskej vzdelanosti. 

Postav si svoje emócie

Emócie z kociek umožnia deťom objavovať a spoznávať najrôznejšie pocity a fyzické vlastnosti zábavným a príťažlivým spôsobom. Pri budovaní pestrej škály postavičiek deti spolupracujú a zároveň sa učia rozpoznávať podobnosti a rozdiely. Stavebné karty, ktoré sú súčasťou tohto setu, slúžia ako inšpirácia a pomôcka, takže nikdy nebudú mať nedostatok nápadov na vytváranie. Set je vhodný pre deti od 3 až 5 rokov. 

Postavičky z celého sveta

Súprava pre deti umožňuje rolu hru, v ktorej môžu charakterizovať každú z postáv. Je vhodná pre voľnú i organizovanú hru a môže byť využitá na dosiahnutie rôznych vzdelávacích cieľov. Podporuje diskusiu o podobnostiach a rozdieloch medzi ľuďmi, vzťahoch medzi nimi, kultúrnych prostrediach, pohlaví, veku a rodinných vzťahoch. Hračka je vhodná pre deti v materskom a predškolskom veku. 

Ľudia

V tejto súprave nájdete 26 rôznych figúriek, ktoré zahŕňajú rodinných príslušníkov, ako sú deti, rodičia a starí rodičia, ale aj rôzne povolania, ako lekár, policajt, kuchár a učiteľ. Sú doplnené o rôzne predmety, ako je kamera, kefka na vlasy, gitara, kufor a invalidný vozík, ktoré podnecujú deti k hraní scénok založených na ľuďoch a k diskusii o pohlaví, veku, vzťahoch a tom, čo nás odlišuje. Súprava tiež obsahuje rôzne obrázkové karty, ktoré podporujú aktivitu a kreativitu detí. Set je vhodný pre deti od 3 do 6 rokov. 

Naše mesto

Táto súprava je vhodná pre skupinovú prácu až so šiestimi deťmi predškolského veku. V meste sa totiž vždy niečo deje! Je rušné, plné budov, každodenných udalostí a skvelých postáv. Deti spoločne vytvárajú mestské prostredie a prostredníctvom hry si v ňom simulujú život. Intuitívne spoznávajú, čo to znamená byť súčasťou spoločnosti a prispievať k občianskej spoločnosti.

Môj príbeh

Tento súbor, ktorý je bohatý na príbehy, podnecuje kreativitu, vynaliezavé rozprávanie a rozvoj jazykových schopností. Vymýšľanie príbehov a hranie rôznych úloh prirodzene vedie deti k spolupráci, podporuje rozvoj ich schopnosti vyjadrovania sa a učí ich umeniu počúvať. Hra je vhodná pre deti vo veku 3-6 rokov.

Ďalšie inšpiratívne hry a hračky

Šetríme planétu, triedime odpad!

Téma ochrany životného prostredia je čoraz aktuálnejšia a mala by začínať už v domácnosti, kedy deti učíme, kam ktorý odpad patrí a vysvetľujeme im, že nesmieme odpadky odhadzovať v prírode. Táto interaktívna hra má za hlavný cieľ nenásilnou formou učiť deti ekologicky triediť odpad a chovať sa lepšie k našej planéte a životnému prostrediu. Sada obsahuje päť hracích dosiek s obrázkom košov na plast, sklo, papier, kartón a bioodpad a 30 koliesok s obrázkami odpadov, ktoré slúžia na roztriedenie. Hračka, ktorá je určená pre deti už od 3 do 8 rokov, rozvíja environmentálne cítenie a podporuje prehĺbenie vzťahu k prírode.

Vadí nevadí – nie sme všetci rovnakí

Táto spoločenská hra je určená pre dvoch až päť hráčov a je vhodná aj pre deti od 3 rokov, ale aj starších žiakov na 1. stupni základných škôl. Jej cieľom je naučiť deti morálnym hodnotám a prostredníctvom zábavy a hry im ukázať, aké je dôležité byť slušným, láskavým a rešpektovať ostatných. Hra obsahuje ukážky situácií z každodenného života a prostredníctvom 30 rôznych príbehových situácií vysvetľuje, prečo sa postavy správali tak, ako je v hre ukázané. Sada je vytvorená v českom jazyku. 

Dávaj bacha

Táto spoločenská hra je vhodná pre deti od 4 rokov a sprevádza ich vstupom do sveta prvých životných výziev prostredníctvom zábavných ilustrácií. Obrázky zobrazujú rôzne situácie, ktoré pomáhajú deťom naučiť sa bezpečne hrať doma aj vonku, ako správne reagovať, keď ich oslovia neznámi ľudia, a čo robiť v prípade, že sa stratia. Pozornosť je venovaná aj témam ako kontakt s nebezpečnými látkami alebo bezpečnosť na internete. Hra má za hlavný cieľ rozvíjať sociálne zručnosti a pomáhať zvládať každodenné situácie. Sada je vytvorená v českom jazyku. 

Emócie

Táto jednoduchá hra je vhodná aj pre malé deti už od 2 rokov, ale zahrajú sa s ňou aj staršie deti. Pomocou obrázkových skladačiek deti jednoduchšie porozumejú emóciám a dokážu ich priradiť k situáciám v bežnom živote. Rozpoznávanie výrazov tváre a porozumenie emóciám pomáha deťom vyjadrovať vlastné pocity a vcítiť sa do pocitov ostatných. Hra má za hlavný cieľ rozvíjať emočné vnímanie, empatiu, emocionálnu inteligenicu a umožniť rozhovor o pocitoch a emóciách. 

Pexeso – nálady 

Sada obsahuje 24 drevených žetónov s rôznymi emóciami. Pamäťová hra učí deti priradiť k sebe 2 rovnaké emócie a zároveň učí o vzťahoch medzi farbami a emóciami. Názvy jednotlivých nálad sú v anglickom jazyku. Hračka je okrem iného zaujímavá jej výrobou, ktorá je vysoko šetrná k životnému prostrediu, pretože využíva solárnu energiu, lokálnu výrobu a neobsahuje chemické produkty. Sada je vhodná pre deti už od 2 rokov. 

Edukatívne hračky môžu pomôcť deťom v materských školách pri osvojovaní si základov občianskeho vzdelávania a kultivácii ich občianskeho cítenia. Sme preto názoru, že je dôležité, aby sa venovala tiež pozornosť pri výbere edukatívnych hračiek pre deti, ktoré vedia prispiež tak k formovaniu zodpovedných a aktívnych členov spoločnosti už od útleho veku. Prajeme vám s deťmi veľa zábavy a radosti pri hraní sa s našimi tipmi na hračky! 🙂 

Tipy na edukatívne hračky s občianskym presahom pre vás pripravila Rebeka Kubovičová.

Foto: Pexels