Súkromná základná škola v Kechneci je pomerne mladou školou. Od roku 2015, kedy sa prvýkrát otvorili brány školy pre 18 prváčikov, sa počet žiakov navýšil na 135, z jednej triedy je dnes tried 9. Nie je jednoduché ustáť toto rýchle tempo, ale s podporou zriaďovateľa a s odhodlaným učiteľským zborom to ide. Škola sa postupne profiluje na modernú školu. Ostatne, stala sa Microsoft showcase school a získala tak titul Škola 21. storočia. Toto nás zaväzuje k efektívnemu využívane technológií, ktoré nie je o V škole je posilnená výučba cudzích jazykov, rôzne prvky zážitkového učenia, toto všetko je v ponuke školy. Osvedčili sa nám daltonské dni, kedy sa deti učia samostatnosti a zodpovednosti, začali sme s rovesníckym učením, ktoré má obľubu aj u žiakov. Vyžaduje si viac prípravy zo strany učiteľov, preto vítame účasť v programe Školy, ktoré menia svet. Témy, ktoré program ponúka, skvelo zapadajú do koncepcie rovesníckeho učenia, ale samozrejme aj do celého vyučovacieho procesu.

Web: https://szskechnec.edupage.org