Chceme byť materskou školou, ktorá vníma deti celostne a vytvára pre nich bezpečné a rešpektujúce prostredie, v ktorom sa učia mať dobré vzťahy. Deti sa u nás slobodne rozvíjajú a so záujmom spoznávajú svet. Pomáhame im objaviť, že svet je dobré miesto, ktoré potrebuje, aby nám na ňom záležalo. 

Venujeme úsilie budovaniu komunity s inkluzívnou kultúrou, v ktorej je každý vítaný, v ktorej si navzájom pomáhame a spolupracujeme. Jej súčasťou je naša škôlka, INKLUB, rodiny detí, spoluobčania mestskej časti, spolupracujúce organizácie,… 

Chceme deťom poskytnúť vzdelávanie a výchovu, počas ktorej si budujú vzťah k miestu, kde vyrastajú, a ku krajine, do ktorej sa narodili.