O počiatkoch školstva v Nitrianskom Pravne (predtým Nemeckom Pravne) niet presných správ. Podľa písomných pamiatok slávnostné otvorenie školy bolo 31. augusta 1924. Od školského roku 1963 kritickú situáciu pre 927 žiakov v 28 triedach, ktorí sa učili v šiestich rôznych budovách, vyriešilo odovzdanie  dvoch deväťtriednych pavilónov, jednej telocvične a školskej jedálne, čím sa vytvoril nový školský areál. Celková priestorová situácia sa vyriešila v roku 1979 a 1980. Boli vybudované dva šesťtriedne pavilóny a školská družina.

Od roku 1998 bola pôsobnosť Základnej školy v Nitrianskom Pravne  rozšírená na základnú školu s vyučovacím jazykom nemeckým a vyučovaním nemeckého jazyka pod spoločnou správou s triedami s vyučovacím jazykom slovenským.

V roku 2004 bol zmenený názov školy na Základnú školu – Grundschule Nitrianske Pravno a o dva roky neskôr na Základná škola   s materskou školou – Grundschule mit Kindergarten. 

Škola patrí medzi 5 škôl na Slovensku, ktoré poskytujú vzdelanie deťom občanov Slovenskej republiky, príslušníkom nemeckej národnostnej menšiny od 1. ročníka v úzkej spolupráci s Karpatsko-nemeckým spolkom na Slovensku.

Škola má v súčasnosti  2 organizačné zložky: Základná škola s materskou školou – Grundschule mit Kindergarten Nitrianske Pravno a Základná umelecká škola Nitrianske Pravno. Súčasťou Spojenej školy Nitrianske Pravno je školský klub detí a 2 školské jedálne. Do školy prichádzajú žiaci nielen z obce, ale i z  Prievidze, Pravenca, Poluvsia, Malinovej, Chvojnice, Tužiny, Kľačna, Solky a Vyšehradného.