Prázdniny sa pomaly končia a my sa pred začiatkom nového školského roka nemôžeme nepodeliť o zaujímavé aktivity, ktoré s nami zdieľali účastníci programu Školy, ktoré menia svet. Všetky zdieľané zážitky nás mimoriadne potešili, a preto sme sa rozhodli vybrať príbehy troch škôl, ktoré možno inšpirujú aj ďalších učiteľov k tomu meniť komunitu v škole i mimo nej k lepšiemu. 

Na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave sa so zaujímavými aktivitami roztrhlo vrece

Pri príležitosti oslavy dňa Zápasu za ľudské práva zorganizovali žiaci pre všetky triedy s výučbou občianskej náuky aktivitu s názvom Máme ich každý. Hravou formou sa pri nej deti na rôznych stanovištiach učili o právach ohrozených skupín obyvateľstva, rodovej rovnosti či o mýtoch a predsudkoch, ktoré si o ľuďoch umelo vytvárame. 

Ďalšou peknou aktivitou z dielne Gymnázia J. Hollého v Trnave je Taška dobra. V rámci nej deti vlastnoručne vyrábali plátenné tašky, ktoré boli neskôr hlavným predmetom predaja v rámci Veľkonočného bazáru. Zisk z tohto predaja putoval priamo do lokálneho Domova sociálnych služieb na Stromovej ulici

Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. My si ale myslíme, že pre najintenzívnejší zážitok je najlepšie tieto dva zmysly skombinovať. To sa podarilo žiakom 3. ročníka bilingválnej sekcie, ktorý mali tú česť privítať na svojich hodinách významnú osobu – pani Evu Mosnákovú. V rámci besedy sa spoločne venovali témam holokaustu či 2. svetovej vojny. Témy zdanlivej minulosti však zvládli prepojiť aj s aktuálnymi udalosťami vojny na Ukrajine či environmentálnymi problémami. 

Vďaka a ocenenie patrí aj pani učiteľkám Bibiáne Jurčovej a Andrei Bánovej, ktoré spolu so žiakmi zaujímavé a prínosné aktivity zorganizovali. 

Netradičné rodičovské združenie na Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici 

Kreatívne prepojiť učiteľov, žiakov a rodičov v rámci rodičovského združenia sa v apríli podarilo pani učiteľkám Martine Paišovej, Ivane Pavlacovej a Jane Žalúdkovej spolu so žiakmi na SZŠ v Považskej Bystrici. V rámci vyučovania sa deti venovali téme zdravia a prvej pomoci niekoľko mesiacov predtým. Svoje poznatky mali následne možnosť predviesť svojim rodičom na rodičovskom združení, ktorého súčasťou bola okrem minikurzu prvej pomoci aj malá poradňa zdravia. Takýmto spôsobom dokázala trieda motivovať rodinných príslušníkov svojich žiakov, aby sa zaujímali o to, čo sa ich deti za posledný rok naučili a zároveň mali možnosť podieľať sa na dianí v školskej komunite. 

Deň detí s lokálnymi organizáciami na ZŠ Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom

Ako najlepšie zakončiť školský rok, keď nie oslavou dňa detí? Žiaci na Základnej škole F. Hrušovského v Kláštore pod Znievom to dobre vedia. Oslavovať sa však dá aj rôznymi zmysluplnými aktivitami. Medzi také patril aj Deň detí, ktorý sa odohral pod taktovkou pani učiteľky Lucie Smikovej, žiakov 9. ročníka a školského parlamentu. Tí pre celú školu vytvorili viacero kreatívnych a zážitkových aktivít, ktorých sa mohli deti zúčastniť na viacerých stanovištiach v areáli školy. S ich prípravou im zároveň pomáhali lokálne organizácie, ako napríklad Klub dôchodcov či Spolok hasičov.

Radi by sme sa ešte raz poďakovali všetkým účastníkom programu za to, že si aj pri náročnosti klasického vyučovania dokázali nájsť čas a motiváciu na vymyslenie zážitkových a spoločensky prínosných aktivít, ktoré z našich detí formujú lepších občanov.  

Veľmi si to ceníme a tešíme sa, že môžeme byť súčasťou tejto výnimočnej komunity. 

Viac informácií o programe Školy, ktoré menia svet nájdete na tomto odkaze.

Foto:
Gymnázium J. Hollého,Trnave
Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica
ZŠ F. Hrušovského, Kláštor pod Znievom