V roku 2017 sme vydali 1. diel metodickej príručky Škôl, ktoré menia svet na občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre ZŠ a SŠ. Koncom minulého roka vyšiel vďaka spolupráci s Goetheho inštitútom jej nemecký preklad. Príručka v nemeckom jazyku je primárne venovaná učiteľom nemčiny na 2. stupni ZŠ a učiteľom na SŠ, ktorí vyučujú nemecký jazyk s jazykovou úrovňou B1 až C1.

V Inštitúte pre aktívne občianstvo veríme, že téma občianskeho vzdelávania by nemala byť obmedzená iba na hodiny občianskej náuky. Témy, ktoré spadajú pod občianske vzdelávanie, majú prirodzený presah aj do ďalších predmetov vrátane cudzích jazykov. Našu dlhodobú snahu prepájať predmety s cieľom rozvíjať občianske a životné kompetencie a zručnosti žiakov sme zhmotnili do metodickej príručky s nemeckým názvom Schulen, die die Welt verändern (orig. Školy, ktoré menia svet), ktorou sa tak môžu na hodinách inšpirovať aj učitelia nemeckého jazyka. Metodickú príručku v nemeckom jazyku si môžete stiahnuť tu.

Práve námety na vyučovanie cudzieho jazyka, ale aj dlhodobé aktivity či aktivity mimo vyučovania, ktoré učitelia v metodickej príručke nájdu, predstavujú pre učiteľov zaujímavé podnety ako zaujať žiakov. Učitelia sa vďaka tejto príručke budú môcť inšpirovať aktivitami zameranými najmä na rozvíjanie kritického a demokratického zmýšľania, budovanie medziľudských vzťahov či vedenie žiakov k občianskej zodpovednosti.

Veľká vďaka patrí Goetheho inštitútu, s ktorým plánujeme v tomto roku vydať ďalšiu verziu metodickej príručky Schulen, die die Welt verändern tak, aby okrem učiteľov, ktorí majú vo svojej triede pokročilých žiakov, bola prístupná pre všetkých – aj tých, ktorí vyučujú nemecký jazyk na úrovni A1-A2.

V spolupráci s lektormi z Goetheho inštitútu organizujeme workshop, počas ktorého budete môcť lepšie spoznať novú metodickú príručku a vyskúšať si aktivity z nej na vlastnej koži tak, aby ste ich dokázali efektívne aplikovať aj na vašich hodinách. Workshop bude prebiehať v termíne 25. – 26. augusta 2022 a je určený pre učiteľov nemeckého jazyka na 2. stupni ZŠ.

Prihlásiť sa môžete do 31. júla 2022 po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Prihlásiť sa

Sme radi, že víziu Škôl, ktoré menia svet, môžeme rozširovať medzi čoraz viac učiteľov, ktorí chcú učiť pútavo a najmä účinne, a to aj v cudzom jazyku. Ďakujeme vám za vašu priazeň a tešíme sa, že žiaci si učenie nemeckého jazyka zažijú aj v témach, ktoré hýbu 21. storočím a sú našou každodennou (občianskou) realitou.

Foto: IPAO/unsplash.com