Volám sa Renáta Popovcová, som učiteľkou Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove, vyučujem slovenský jazyk, dejepis a občiansku náuku.  Na SPŠT v Bardejove učím od roku 2002. V školstve pracujem od roku 1990. Vyštudovala som Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove, odbor slovenský jazyk a literatúra a dejepis.