Prečo je dôležité, aby sa učitelia vzdelávali aj napriek tomu, že už dávno opustili brány vysokých škôl, v čom spočíva sila komunity zapálených ľudí, ktorí sa navzájom podporujú, a ako dokáže dobiť program Školy, ktoré menia svet jeho účastníkom pomyselné “baterky”? Tieto a mnohé ďalšie otázky sme položili psychologičke Denise Zlevskej z Centra pre tréning a rozvoj, ktorá v programe pôsobí ako lektorka a spolu s učiteľmi sa venuje prevencii vyhorenia, sebarozvoju a podpore vnútornej motivácie.

V profesionálnom živote pôsobíš okrem iného ako školská psychologička, pričom sa venuješ poradenstvu pre žiakov i učiteľov. Čo ťa k tejto práci priviedlo?

Učiteľ je veľmi dôležitý článok v živote dieťaťa, rodiny i celej spoločnosti. Je preto nevyhnutné, aby sa učitelia starali o svoje psychické zdravie i profesionálny rast, a zároveň sa učili starať o ostatných. To, akých máme učiteľov, ktorí nás učia, ako máme žiť a ako funguje svet, je veľmi dôležité. Inými slovami, na tom, akých máme učiteľov, záleží.

Heslom 6. ročníka programu Školy, ktoré menia svet je “Učíme sa, teda sme”. Vo svojej praxi dlhodobo presadzuješ myšlienku dôležitosti celoživotného vzdelávania. Prečo by som naň nemal(a) zabúdať, aj keď som ako učiteľ(ka) profesionál vo svojej oblasti?

Najdôležitejší nástroj, ktorý učiteľ má, je jeho vlastná osobnosť. Kultivácia našej osobnosti a toho, kým naozaj sme, sú dôležité faktory pre našu prácu – jej kvalitu aj naše osobné uspokojenie z vlastného výkonu. Učiteľská profesia je aj o tom, že nesmieme zaspať na vavrínoch. To znamená, že tak, ako sa vyvíja svet, vyvíjajú sa aj deti a kultúra, v ktorej žijeme. Preto je dôležité byť stále na ceste – jednoducho, nestačí mať iba vysokoškolské vzdelanie, pretože práve vďaka aktivitám a programom, akým je aj program Školy, ktoré menia svet, dokážeme kráčať s dobou. Program Školy, ktoré menia svet nás zveľaďuje, a to je to vzácne, čo potrebujeme pre náš neustály profesionálny i osobnostný rozvoj.

Učiteľ je veľmi dôležitý článok v živote dieťaťa, rodiny i celej spoločnosti. To, akých máme učiteľov, ktorí nás učia, ako máme žiť a ako funguje svet, je veľmi dôležité. Inými slovami, na tom, akých máme učiteľov, záleží.

Aké benefity môže v rámci celoživotného vzdelávania učiteľom priniesť účasť v programe Školy, ktoré menia svet?

Školy, ktoré menia svet vnímam ako inovačný program, v ktorom učitelia nájdu množstvo nových a zaujímavých inšpirácií. Inšpirácia je to, čo v nás pestuje a podporuje našu pozitívnu motiváciu a kreativitu a čo je v pozícii, kedy zo seba neustále dávame niečo druhým, naozaj veľmi kľúčové. Preto učitelia zapojení do programu cítia počas svojej účasti v ňom to povestné ”dobíjanie bateriek”

Má účasť školy v podobných programoch vplyv aj na jej klímu?

Podpora zvonku v podobe možnosti zapojiť sa do vzdelávacieho programu prináša príležitosť rásť, a to nielen učiteľom, ale aj celej škole. Keď rastú učitelia, zlepšuje sa klíma školy, zlepšuje sa to, akým spôsobom pracujú s deťmi, s rodičmi a aj s kolegami. Tým pádom kvalita školy automaticky stúpa nahor.

Akú úlohu podľa teba v tomto procese zohráva riaditeľ školy? 

Riaditeľ má vzácnu kompetenciu vytvárať kultúru školy – kultúru bytia, kultúru toho, ako sa správame jeden k druhému, a zároveň aj kultúru napredovania školy. Škola je živý organizmus, ktorý potrebuje kráčať vpred a ktorý sa potrebuje neustále vyvíjať. Dôležitými článkami tohto procesu sú pritom práve učitelia, ktorí však na sebarozvoj potrebujú dostatok priestoru a podpory od vedenia. Riaditeľ tak udáva celkové tempo a smerovanie školy.

Učiteľská profesia je aj o tom, že nesmieme zaspať na vavrínoch. Je dôležité byť stále na ceste – jednoducho, nestačí mať iba vysokoškolské vzdelanie, pretože práve vďaka aktivitám a programom, akým je aj program Školy, ktoré menia svet, dokážeme kráčať s dobou.

Prečo by sa podľa teba mal učiteľ, resp. škola, rozhodnúť pre program Školy, ktoré menia svet?

Okrem pravidelnej metodickej podpory či interaktívnych zážitkových tréningov, ktorých som mala možnosť byť súčasťou, vnímam ako obrovský prínos to, že zapojení učitelia vytvárajú spolu s nami krásnu komunitu ľudí, ktorí sa vzájomne podporujú a stoja jeden za druhým vtedy, keď to najviac potrebujú. Myslím si, že to, čo učiteľom a školám prináša program Školy, ktoré menia svet, je práve pocit spolupatričnosti – pocit toho, že na Slovensku existujú aj ďalší učitelia, ktorí sa snažia ísť vpred smerom ku kvalite a ktorí veria, že ich profesia je naozaj poslanie. Takíto učitelia sú nádejou, ktorá pomáha formovať našu krajinu a prostredie, v ktorom žijeme, smerom k lepšiemu.

Ďakujeme za rozhovor a tešíme sa na stretnutie s tebou a so Školami, ktoré menia svet, čoskoro!

Program Školy, ktoré menia svet je dvojročný tréningovo-mentoringový program určený predovšetkým pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku, ktorý sa zameriava na profesionálny rozvoj pedagógov a na rozvoj občianskych a životných schopností a zručností ich žiakov a žiačok. V školskom roku 2021/2022 otvárame jeho už 6. ročník. 

O výbere škôl, ktoré sa doňho v nadchádzajúcom školskom roku zapoja, vás budeme informovať najneskôr do 1. júna 2021. Tešíme sa na vás!

Foto: archív IPAO