Nový e-learningový portál Škôl, ktoré menia svet založený na princípe tzv. blended learning-u (v preklade zmiešané učenie sa) ponúka množstvo originálnych autorských materiálov v interaktívnych formátoch, ktoré sú určené všetkým učiteľom a riaditeľom ZŠ a SŠ s cieľom poskytovať metodickú podporu, pomoc pri koordinácii školských parlamentov či tipy na sebarozvoj a psychohygienu. Pre účastníkov programu Školy, ktoré menia svet sú navyše pripravené doplnkové aktivity k prezenčným tréningom s lektormi.

Vypočujte si, čo o portáli povedali autorky vzdelávacích materiálov, Zuzana Peternai, riaditeľka na Gymnáziu P. Pázmáňa s VJM v Nových Zámkoch a Barbora Babicová, bývalá redaktorka časopisu Dobrá škola. Rozhovorom sprevádzajú Jana Feherpataky-Kuzmová a Gabriela Sabolová, lektorky z Inštitútu pre aktívne občianstvo.