Vyštudoval kulturológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku 2019 obhájil dizertačnú prácu zaoberajúcu sa galerijným vzdelávaním s občianskym presahom. Od roku 2014 pracuje ako galerijný pedagóg v Slovenskej národnej galérii a v spolupráci s kultúrnym centrom Hviezdne noci v Bytči sa venuje mapovaniu umeleckých prejavov vo verejnom priestore. V minulosti externe pracoval aj ako galerijný pedagóg v Galérii mesta Bratislavy a Kunsthalle Bratislava.