Analytik a lektor v oblasti vzdelávania, ktorý spolupracuje s viacerými mimovládnymi, akademickými a výskumnými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí. Zameriava sa na ľudsko-právne a interkultúrne témy, inkluzívne vzdelávanie a otázky riadenia školstva. V rokoch 2006 – 2014 pracoval v Nadácii Milana Šimečku, kde realizoval vzdelávacie projekty pre učiteľov, mládežníckych pracovníkov, zamestnancov verejnej správy a ďalšie profesijné skupiny. V roku 2014 spoluinicioval kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorá sa snaží zapojiť širokú verejnosť, odborníkov a tvorcov politiky do dialógu o budúcnosti vzdelávania. Od roku 2015 je členom výskumného tímu projektu INTERMIN, v rámci ktorého Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave vyvíjajú intervencie na zmierňovanie predsudkov. V medzinárodnom tíme sa podieľa na vyvíjaní medzinárodného vzdelávacieho portálu o identite, rozmanitosti a diskriminácii pod názvom Stories that Move. Od roku 2016 je členom analytického tímu v projekte MESA10 To dá rozum, ktorý sa zameriava na systémovú zmenu verejnej politiky v oblasti vzdelávania. V súčasnosti je riaditeľom občianskeho združenia Nové školstvo.