Ako učiteľ strávil Mirek 18 rokov v školstve v prvej línii a má za sebou aj riaditeľskú skúsenosť z gymnázia a základnej školy. Od roku 2003 pôsobí ako lektor pre vzdelávanie učiteľov a riaditeľov a jeho kurzami prešlo už vyše 5-tisíc školských pracovníkov. Od roku 2013 pôsobí v českom informačnom centre o vzdelávaní EDUin, v súčasnosti ako jeho programový riaditeľ. Tematicky sa venuje vzdelávacej politike, zriaďovateľom škôl a spolupráci so školami v teréne. Je zakladateľom Klubu zřizovatelů, ceny za inováciu vo vzdelávaní Eduína, celoštátnej súťaže školských webových stránok sCOOL web a spoluautorom nástroja Co umím, ktorý je zameraný na podporu pozitívnej motivácie u detí.