Martin Kuštek sa kontinuálne venuje tvorbe verejných politík pre mládež na Slovensku od roku 1999, najskôr s cieľom podporiť záujem o vedu a techniku, potom celkovo posilniť postavenie a účasť mladých ľudí na verejnom živote. Od roku 2015 podporuje študentský tím iniciatívy Študentské voľby. Je spoluautorom Štúdie digitalizácie kultúrneho dedičstva (2010) a Akčného plánu pre rozvoj digitálnej kompetencie (2015) a napokon Koncepcie rozvoja práce s mládežou v Bratislavskom kraji (2022).