Mama troch dospelých detí a babičkou rozkošného vnúčika Šimonka. Vyštudovala učiteľstvo – dejepis, geografia a slovenský jazyk  na Prešovskej univerzite. Momentálne učí na základnej škole v Bratislave. Vo vyučovacom procese uplatňuje nové formy a metódy učenia, snažím sa o rozvíjanie tvorivosti a kritického myslenia u žiakov. Žiakov aktívne zapája do rôznych súťaží a projektov. Potrebné skúsenosti získava aj ďalším vzdelávaním, najmä v oblasti globálneho vzdelávania, multikultúrnej  výchovy, regionálnej výchovy, ľudských práv. Aktívne spolupracuje s občianskymi nadáciami a združeniami. Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu a jeho prepájaniu s formálnym, lektorovaniu a tvorbe učebných materiálov.