Spoluzakladala a takmer 10 rokov vedie Inštitút pre aktívne občianstvo. Verí, že vzdelávanie je základom pozitívnej zmeny a že iba prostredníctvom aktívnych občanov je možné zlepšovať veci okolo nás aj tam, kde na ne sami nemáme priamy dosah. Je autorkou konceptu Školy, ktoré menia svet a zakladateľkou programu, za ktorý jej Európsky parlament v roku 2023 udelil Cenu európskeho občana. Dlhodobo pôsobí ako odborníčka na občiansku výchovu a vzdelávanie na Slovensku aj v zahraničí, metodička, lektorka zážitkového vzdelávania pre deti aj dospelých, facilitátorka a mentorka, ktorá sa snaží pedagógov podporovať v zavádzaní neformálnych a interaktívnych metód do výučby tak, aby naozaj vychovávali (aktívnych) občanov.