Vyštudoval históriu a v roku 2014 získal na Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej titul Ph.D. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnymi štúdiami fašizmu a vybranými otázkami dejín 20. storočia. Absolvoval výskumné pobyty na Oxford Brookes University, Wroclaw university, Central European University a ďalších inštitúciách. Momentálne pôsobí na Institut für Osteuropäische Geschichte na univerzite vo Viedni, pracuje v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a vyučuje na Masarykovej univerzite v Brne. Je autorom monografií Mýtus o znovuzrození (2014), Fašista (2017) a Fašizmus (2019). Je členom International Association for Comparative Fascist Studies (ComFas).