Na našej škole vyučujem aplikovanú informatiku a informatiku. Záleží mi na vytváraní dobrej klímy v škole, na budovaní kvalitného a kreatívneho prostredia na komplexný rozvoj pre našich žiakov. V programe Školy, ktoré menia svet vidím príležitosť zapracovať na osobnostnom rozvoji našich žiakov aj učiteľov.