Gymnázium má vyše 176 storočnú históriu, keďže vyučovanie sa začalo už v októbri 1842. Počas histórie škola sídlila v rôznych budovách, ale neprestala vychovávať maďarskú inteligenciu v regióne. V škole prevláda rodinná atmosféra, výchova a vzdelávanie sú založené na troch základných princípoch, ktoré predurčujú aj celkové zameranie gymnázia: jazyky, výchova k multikulturalizmu a tolerancii a snaha naučiť žiakov cítiť a konať ekologicky voči svojmu prostrediu. V posledných rokoch sa škola orientuje aj na medzinárodné aktivity a projekty, na aktívne občianstvo a spoločenskú zodpovednosť.

Web: https://www.pazmangymnz.edupage.sk