Ročné školné odzrkadľuje len zlomok celkových nákladov na celý program. Pre nás slúži najmä ako záruka záujmu zapojených škôl aktívne participovať na jednotlivých aktivitách.