Ročné účastnícky poplatok odzrkadľuje len zlomok celkových nákladov na celý program a nevytvára pre našu organizáciu žiadny zisk. Pre nás slúži najmä ako záruka záujmu zapojených škôl aktívne participovať na jednotlivých aktivitách v rámci programu. Reálne náklady na prevádzkovanie 2-ročného programu sa pohybujú v hodnote okolo 5 100 € na 1 školu za 2 roky. Dofinancovať ich máme možnosť len vďaka podpore našich partnerov, ktorým touto cestou ďakujeme.