Ročné školné odzrkadľuje len zlomok celkových nákladov na celý program a nevytvára pre našu organizáciu žiadny zisk. Pre nás slúži najmä ako záruka záujmu zapojených škôl aktívne participovať na jednotlivých aktivitách. Reálne náklady na prevádzkovanie 2-ročného programu sa pohybujú v hodnotách 5 100 € / na 1 školu za 2 roky. Dofinancovať ich máme možnosť len vďaka podpore našich partnerov, ktorým touto cestou ďakujeme.