Spoločné tréningy realizujeme v komfortnom hotelovom prostredí po celom Slovensku tak, aby to nikto nemal ďaleko alebo v online formáte, ktorý je plnohodnotnou alternatívou offline vzdelávaní. Za účelom individuálnych stretnutí aj tréningu pre váš školský parlament prídeme priamo na vašu školu. Ak to situácia vyžaduje, sme pripravení ktorékoľvek vzdelávanie v plnej miere zrealizovať aj online podobe, a to vrátane jeho neformálnej a zážitkovej atmosféry.