Denisa Zlevská je supervízorka a psychologička s ukončeným psychoterapeutickým vzdelaním zameraným na riešenie orientovaný a naratívny prístup ku klientovi. Založila Centrum pre tréning a rozvoj, kde sa venuje individuálnym klientom a manželským párom v kríze. Svoju prax obohatila aj z oblasti poradenskej práce s deťmi, rodičmi a učiteľmi ako školská psychologička. Dlhodobo sa venuje téme syndrómu vyhorenia u pomáhajúcich pracovníkov i vo firemnom sektore. Pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, počas ktorého je jej cieľom sprostredkovať psychologické poznanie ľudsky a prakticky – pre jeho využitie v reálnom živote. Je zakladateľkou a koordinátorkou projektu Vzťahovo – krajina vzťahov s heslom „Aby nám spolu dobre bolo“ a autorkou jedinečnej partnerskej hry DUET.