Pracujem na ZŠ v Kanianke, kde učím matematiku, občiansku a etickú výchovu, predmety, ktoré som vyštudovala. Moju súčasnú prácu ale najviac ovplyvnilo pôsobenie v súkromnej sfére, kde som sa dlho venovala vzdelávaniu dospelých. Aj vďaka tomu sa snažím vnášať do svojej práce viac pragmatizmu, reálneho pohľadu na svet, hravosti, tvorivosti a zábavy. Zároveň sa snažím v čo najväčšej možnej miere o rešpekt k všetkým deťom, s ktorými sa pri svojej práci stretávam.