Pred niekoľkými dňami sa Školy, ktoré menia svet stretli na druhom tohtoročnom tréningu. Namiesto už tradičného miesta tréningu, zvolenského Hotela Poľana, sme sa s účastníkmi počas dvoch dní po prvýkrát preniesli do online priestoru. Na tréningu sa tiež po prvýkrát stretli aktuálni “prváci” a “druháci” programu, ktorých prepájanie a spoznávanie prebehlo v príjemnej atmosfére virtuálneho hotela. Hoci celodenná spolupráca online bola náročná, účastníci aj lektori ju zvládli na jednotku – pozrite si s nami, ako tréning prebiehal, čo všetko počas neho školskí koordinátori zažili a aké boli ich reakcie.

Edukatívne hry pre veľkých i malých

Priateľská a pohodová atmosféra tréningu nenechala na seba dlho čakať. Bola rozprúdená spoločnými hrami, ktoré pomohli pri vzájomnom spoznávaní a obohacovaní sa o vzájomné skúsenosti z online vyučovania. Edukatívne hry účastníkov pritom nielen naladili na ďalší priebeh tréningu, ale im tiež ponúkli inšpiratívne nástroje pre prácu so žiakmi. Hravou formou sme plynulo prešli aj do vážnejších tém a spoločne uvažovali nad systémovým zlepšením občianskej výchovy a kľúčového a nenahraditeľného miesta učiteľov v ňom. Výsledkom aktivity boli krásne umelecké výtvory.

„Robíte skvelú prácu a bude mi veľmi smutno, keď to raz skončí… Takéto platformy, kde sa môžu učitelia vzdelávať zmysluplne, v našom systéme školstva chýbajú. Vážim si vaše úsilie aj spôsob, akým stretnutia robíte (aj keď to znie ako klišé, ale nie je). Zatiaľ som sa nestretla s lepším modelom.“

Ako bojovať s hoaxami a konšpiračnými teóriami?

Žijeme v dobe informačného chaosu, kedy častokrát nie je jednoduché rozlíšiť pravdu od nepravdy. O tejto aktuálnej téme, ktorá má práve v čase pandémie veľké opodstatnenie, sme sa spoločne rozprávali s novinárom Denníka N Vladimírom Šnídlom. Účastníci mali možnosť na nespočetnom množstve rozmanitých príkladov z praxe dozvedieť viac o tom, ako šírenie hoaxov a konšpirácií na internete funguje, ako sa v nich zorientovať a ako o týchto témach vzdelávať i žiakov na svojich školách.

„Dievčatá, vystavali ste vynikajúci program, určite budem Školy, ktoré menia svet odporúčať aj kolegom z iných škôl. Odchádzam s úžasným pocitom a plná energie. Neviem sa dočkať, ako použijem niektoré z aktivít s mojimi žiakmi.“

“ Mám vás rada a vždy sa na tieto spoločné aktivity teším! :)“

Čo je fašizmus a ako predísť opakovaniu chýb z histórie?

Vznik extrémistických skupín má na Slovensku dlhodobo rastúci trend. Ľudia rýchlo zabúdajú na smutné chyby z histórie, a preto je potrebné o nich neustále rozprávať a pripomínať si ich príčiny aj dôsledky. S historikom a akademikom Jakubom Drábikom, ktorý momentálne pôsobí na Institut für Osteuropäische Geschichte na univerzite vo Viedni, pracuje v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied  (Historyweb) a vyučuje na Masarykovej univerzite v Brne, mali účastníci veľmi dôležitú príležitosť diskutovať o tom, prečo je dôležité pochopiť vznik fašizmu a ako hľadať paralely medzi históriou a súčasnosťou tak, aby sme predchádzali jeho šíreniu.

Príbehy, ktoré pomáhajú búrať predsudky voči druhým

Stereotypné vnímanie a využívanie zjednodušujúcich predsudkov nie je medzi ľuďmi nič nezvyčajné. Téma, o ktorej sme sa bližšie rozprávali s metodičkou a redaktorkou odborného časopisu o vzdelávaní Dobrá škola, Barborou Babicovou, bola preto nesmierne aktuálna. Koordinátori si na príkladoch storytellingu, tzn. učenia cez príbehy druhých, vyskúšali, ako sa potýkať s predsudkami a stereotypmi a ako o nich rozprávať so svojimi žiakmi. S podporou lektorky tiež identifikovali množstvo príležitostí, kedy môžu túto metódu jednoducho využiť vo vzdelávaní online aj offline.

„Ďakujeme za všetko. Keby bolo na svete viac takých milých a ústretových ľudí, ako ste vy! :)“

„Vďaka vám a vašej dôslednosti bol tréning plný pohody a možností prijať veľa nových informácií a podnetov, ktoré až nestíham sledovať. Bolo to super a napriek tomu, že školenie trvalo celý deň, prebehlo strááášne rýchlo…“

 Sme si blízki, aj keď sme ďaleko

Záver tréningu sa niesol v duchu neformálneho posedenia pri spoločných aktivitách. Hoci tréning bol náročný na celodennú pozornosť pred obrazovkami počítačov, v atmosfére spoločných vážnych i veselých interakcií nechýbala srdečnosť, blízkosť, ľudskosť a priateľstvo a za to vďačíme našim výnimočným učiteľom a lektorom. Nesmierne si vážime vašu dôveru a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie, pevne veríme, že najbližšie už opäť v Poľane! <3 Veľké a srdečné poďakovanie patrí tiež Nadácii ESET, bez ktorej by sa tento výnimočný tréning nemohol stať skutočnosťou.