Študovala som na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, na obchodnej fakulte. Po niekoľkoročnej práci v súkromnom sektore som sa rozhodla odovzdať vedomosti a praktické skúsenosti žiakom. 15 rokov som pracovala ako učiteľka na odbornej škole. Aktuálne pracujem ako učiteľka ekonomických predmetov na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach.  Som presvedčená, že s programom Školy, ktoré menia svet sa nám podarí vytvoriť pre žiakov príjemnú atmosféru v škole aj na vyučovacích hodinách, aby chodili do školy s radosťou, aby sa vzdelávali s radosťou. Radi by sme vychovali aktívnych ľudí, aktívnych občanov so záujmom o veci verejné.

Zaujímam sa o veci verejné a podkladám za dôležité, aby sa mladí ľudia naučili kritickému mysleniu, aby sa naučili prezentovať svoj názor, aby sa naučili počúvať, diskutovať, aby uvažovali o spoločnosti. Pretože sú našou budúcnosťou.