So svojou šesťročnou praxou učiteľky som v školstve ešte stále nováčik. Mám vyštudované učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov dejepis a náuka o spoločnosti. Pôsobím na základnej škole v mojej rodnej obci, pracujem so skvelým kolektívom učiteľov i vedením školy. Posledný školský rok som si vyskúšala úlohu koordinátorky pre žiacku školskú radu, venujem sa environmentálnym aktivitám a dobrovoľníctvu. Som kresťanka. Vo svojom voľnom čase rada čítam a popri rozvoji duševnej stránky sa venujem aj zdokonaľovaniu tej telesnej v posilňovni.