Dvojročný program Školy, ktoré menia svet sa na jeseň 2023 otvára aj pre učiteľky a učiteľov na MŠ a 1. stupni ZŠ. Viac informácií o programe nájdete tu

Jeho pilotný ročník je úzko spätý aj s vývojom nových aktivít a metód, zameraných na občianske vzdelávanie a rozvoj životných zručností predškolákov a mladších žiakov. Tím 9 autorov a 4 konzultantov preto v súčasnosti pracuje na vyhotovení metodickej príručky, v ktorej budú tieto aktivity spracované kreatívne, hravo a s ohľadom na trendy vo vzdelávaní. 

POZOR! Prinášame vám ĎALŠIU praktickú ukážku časti aktivít pre učiteľov a učiteľky, ktoré máte možnosť so svojimi žiakmi vyskúšať.

Ďalšia ukážka metodickej príručky obsahuje 4 nové aktivity, na ktorých pracoval tím odborníkov z rôznych oblastí. Aktivity sú zamerané na témy ako:

  • spolupráca a rozmanitosť v európskom kontexte,
  • základy ľudských práv,
  • budovanie pozitívneho sebaobrazu.

Aktivity z príručky si môžete prezrieť nižšie a bezplatne stiahnuť TU.

Staršia ukážka metodickej príručky je zameraná na témy ako:

  • rozvoj empatie a medziľudských vzťahov,
  • podpora angažovanosti u detí a mladších žiakov,
  • rozvoj kritického myslenia.

Aktivity z príručky si môžete prezrieť nižšie a bezplatne stiahnuť TU.