Dvojročný program Školy, ktoré menia svet sa aktuálne otvára aj pre učiteľky a učiteľov na MŠ a 1. stupni ZŠ. Viac informácií o programe nájdete tu

Jeho pilotný ročník je úzko spätý aj s vývojom nových aktivít a metód, zameraných na občianske vzdelávanie a rozvoj životných zručností predškolákov a mladších žiakov. Tím 9 autorov a 4 konzultantov preto v súčasnosti pracuje na vyhotovení metodickej príručky, v ktorej budú tieto aktivity spracované kreatívne, hravo a s ohľadom na trendy vo vzdelávaní. 

Prinášame vám praktickú ukážku časti aktivít pre učiteľov a učiteľky, ktoré máte možnosť so svojimi žiakmi vyskúšať.

Ukážka metodickej príručky obsahuje 4 nové aktivity, na ktorých pracoval tím odborníkov z rôznych oblastí. Aktivity sú zamerané na témy ako:

    • rozvoj empatie a medziľudských vzťahov,
    • podpora angažovanosti u detí a mladších žiakov,
    • rozvoj kritického myslenia.

Príručku si môžete prezrieť nižšie a bezplatne stiahnuť TU.