Stredná odborná škola podnikania je štátna škola, má ekonomické zameranie a nachádza sa v Bratislave, v Petržalke. Začala písať svoju históriu v roku 1991.

Na našej  škole ponúkame úplné stredoškolské vzdelanie v dvoch 4-ročných študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou. Absolventi v odbore Obchod a podnikanie nachádzajú široké uplatnenie na trhu práce v oblasti obchodu, štátnej správy, bankovníctva, poisťovníctva, daňovníctva, v oblasti malého a stredného podnikania.

Absolventi odboru manažment regionálneho cestovného ruchu získavajú odborné vzdelanie potrebné na vykonávanie činností v cestovných kanceláriách, agentúrach a turistických kanceláriách. Študenti vedia zabezpečovať publicitu regiónu, ochraňovať prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu. Absolvent získava podnikateľské kompetencie  na rozvoj vlastných aktivít v oblasti ČR.