FAQ

FAQ2020-08-13T17:32:02+02:00

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na info@skolyktoremeniasvet.sk.

Ako a kedy sa prihlásiť?2022-05-18T12:12:27+02:00

Prihlasovanie do programu Školy, ktoré menia svet je uzatvorené. Všetkým prihláseným školám ďakujeme. Najbližšie budú brány do programu Školy, ktoré menia svet opäť otvorené v marci 2023.

Koľko škôl sa každý rok zapája?2021-03-24T11:04:38+01:00

Do projektu je každý školský rok zapojených najviac 20 základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Musím sa zúčastniť všetkých tréningov?2021-03-24T11:04:12+01:00

Áno, tréningy sú základom celého programu a z našej skúsenosti vieme, že práve počas nich sa účastníci najviac naučia a najlepšie spoznajú. Snažíme sa na každý tréning priniesť zaujímavých hostí, ale aj vytvoriť čas na zábavu a profesionálny rozvoj.

Prečo musíme platiť ročné školné?2021-03-24T10:47:51+01:00

Ročné školné odzrkadľuje len zlomok celkových nákladov na celý program. Pre nás slúži najmä ako záruka záujmu zapojených škôl aktívne participovať na jednotlivých aktivitách.

Pre koho je program určený?2021-03-24T11:03:43+01:00

Pre vedenie škôl a učiteľov spoločenskovedných predmetov na základných aj stredných školách kdekoľvek na Slovensku, ktorí sa chcú stať lídrami v občianskom vzdelávaní, chcú sa nabiť novou energiou, získať novú inšpiráciu a podporu a stať sa súčasťou výnimočnej komunity škôl po celom Slovensku.

Čo vďaka programu získam?2022-03-28T13:01:12+02:00

Získate profesionálnu tréningovo-mentoringovú podporu, zážitkové tréningy pre vedenie, pedagógov aj žiakov vedené expertmi a skúsenými lektormi, množstvo inšpirácie a nových nápadov. Ďalej získate prístup na e-learningový portál Škôl, ktoré menia svet, hromadu metodických odporúčaní, exkluzívnu značku Škola, ktorá mení svet, možnosť byť súčasťou výnimočnej komunity Škôl a Učiteľov, ktorí menia svet a zdieľať svoje skúsenosti s ľuďmi na rovnakej vlne.

Kde sa tréningy a spoločné stretnutia konajú?2022-03-28T12:56:37+02:00

Spoločné tréningy realizujeme v komfortnom hotelovom prostredí po celom Slovensku tak, aby to nikto nemal ďaleko. Za účelom individuálnych stretnutí aj tréningu pre váš školský parlament prídeme priamo na vašu školu. Ak to situácia vyžaduje, sme pripravení zrealizovať plnohodnotnú náhradu ktoréhokoľvek z tréningov aj v online formáte

Čo ak sa nemôžem zapojiť do programu na celé 2 roky?2022-03-28T13:26:35+02:00

V tom prípade pre vás máme alternatívu vo forme jednorazových tréningov. Môžete si vybrať, či sa chcete zamerať na školský parlament a komunitu okolo školy, alebo si vy, pedagógovia, môžete vybrať zážitkový metodický deň či spoločnú tvorbu vízie školy.

Viac o individuálnych tréningoch sa dozviete tu:

Go to Top