FAQ

FAQ2020-02-14T10:48:55+01:00
Kde sa tréningy a spoločné stretnutia konajú?2020-02-13T18:49:10+01:00

Spoločné tréningy realizujeme v komfortnom hotelovom prostredí po celom Slovensku tak, aby to nikto nemal ďaleko. Za účelom individuálnych stretnutí aj tréningu pre vašu žiacku školskú radu prídeme priamo na vašu školu.

Čo vďaka programu získam?2020-02-13T18:49:34+01:00

Získate profesionálnu tréningovo-mentoringovú podporu, zážitkové tréningy pre vedenie, pedagógov aj žiakov vedené expertmi a skúsenými lektormi, množstvo inšpirácie a nových nápadov. Ďalej získate hromadu metodických odporúčaní, exkluzívnu značku Škola, ktorá mení svet, možnosť byť súčasťou výnimočnej komunity Škôl a Učiteľov, ktorí menia svet a zdieľať svoje skúsenosti s ľuďmi „na rovnakej vlne“.

Pre koho je program určený?2020-02-14T10:30:05+01:00

Pre vedenie škôl a učiteľov spoločenskovedných predmetov na základných aj stredných školách kdekoľvek na Slovensku, ktorí sa chcú stať lídrami v občianskom vzdelávaní.

Prečo musím platiť ročné školné?2020-02-14T10:31:38+01:00

Ročné školné odzrkadluje len zlomok celkových nákladov na celý program. Pre nás slúži najmä ako záruka záujmu zapojených škôl aktívne participovať na jednotlivých aktivitách.

Musím sa zúčastniť všetkých tréningov?2020-02-14T10:32:22+01:00

Tréningy sú základom celého programu a z našej skúsenosti vieme, že práve počas nich sa účastníci najviac naučia a najlepšie spoznajú. Snažíme sa na každý tréning priniesť zaujímavých hostí, ale aj vytvoriť čas na zábavu a profesionálny rozvoj.

Koľko škôl sa každý rok zapája?2020-02-14T10:32:53+01:00

Do projektu je každý školský rok zapojených najviac 20 základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Ako a kedy sa prihlásiť?2020-02-14T10:41:05+01:00

Prihlasovanie do programu Školy, ktoré menia svet je na šk.rok 2019/2020 uzavreté. Na jar 2020 budeme však otvárať výzvu pre nové školy, preto sledujte našu webovú stránku, Facebook alebo nás kontaktujte aby vám neušla najbližšia výzva.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na info@skolyktoremeniasvet.sk.