Vyštudovala estetiku na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 – 2017 pracovala ako lektorka a múzejná pedagogička v Detskom múzeu Slovenského národného múzea. Momentálne pôsobí ako galerijná pedagogička v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, s ktorou spolupracuje od roku 2014. Taktiež sa venuje sprostredkovávaniu umenia rôznym cieľovým skupinám.