Marketing v školstve už dávno nie je len doménou súkromných škôl. Nastavením efektívnej marketingovej komunikácie dokáže škola zasiahnuť rôznorodých aktérov, ako napríklad budúcich partnerov, sponzorov, rodičov, pedagógov či samotných žiakov. Všetci títo aktéri sú navzájom prepojení a pomáhajú budovať imidž školy, zatraktívňovať ju pre potenciálnych žiakov a zamestnancov, či informovať o aktuálnych príležitostiach a udalostiach, ktorými škola žije. Nepremárnite príležitosť naučiť sa o tejto téme viac na jednom z našich tréningov. Aj pre marketing platí, že sa o ňom dá vzdelávať neformálne, hravou formou a s ohľadom na súčasné trendy.

Počas tréningu si účastníci:

 • zmapujú vhodné cieľové skupiny a ich potreby v rámci komunikácie,
 • vytvoria neformálny „audit“ súčasných komunikačných nástrojov školy,
 • spoločne identifikujú silné a slabé stránky komunikácie smerom von,
 • zmapujú široké spektrum situácií, v ktorých môžu využiť propagáciu školy,
 • naučia sa, ako vytvoriť komunikačnú stratégiu školy,
 • získajú užitočné tipy na marketingové nástroje,
 • získajú exkluzívny prístup k materiálom na e-learningu.

Tréning je určený pre osoby, ktoré majú vo svojej agende/majú záujem o rozvoj marketingu na škole.

Cena

40/os
 • (*min. 6 účastníkov)
 • Dĺžka: 7 hodín
 • Forma: ONLINE
 • Termín: doplníme podľa záujmu
previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

Tréning Marketing pre školy na Spojenej škole Scota Viatora v Ružomberku.

*Poznámka: Vyhradzujeme si právo zrušiť stanovený termín tréningu v prípade nedostatočného záujmu (t.j. min. 6 osôb). V prípade zrušenia bude účastníkom poplatok vrátený v plnej sume. Záujemcovia si ho majú možnosť preniesť do ďalšieho termínu, ktorý bude následne stanovený organizátorom.