Od skončenia môjho štúdia na ekonomickej univerzite sa venujem práci, po ktorej som vždy túžila, a to je práca učiteľa na strednej škole. V pedagogickej práci sa riadim myšlienkou obsiahnutou v čínskom prísloví: „Ak niekomu daruješ rybu, nasýtiš ho na jeden deň, ak ho naučíš loviť, dáš mu potravu na celý život.“ Preto sa snažím ponúkať žiakom čo najviac podnetov, ktoré v nich vyvolajú prirodzenú zvedavosť a chuť učiť sa.

Vďaka práci v projektoch Erasmus mám možnosť rozširovať vlastné obzory, obzory žiakov i kolegov o medzinárodnú skúsenosť. Verím, že to, čo som sa naučila, to, čo viem, môže byť užitočné pre prácu učiteľov v regióne, preto som sa rozhodla byť mentorkou. Vďaka tejto pozícii som v užšom kontakte so základnými školami. Z nich mi je blízka Základná škola v Zubrohlave – svojou dynamikou, otvorenosťou pre nové výzvy. Preto som rada, že môžem byť jej súčasťou a prispieť k tomu, aby sa stala školou, ktorá mení svet.