Vďaka predchádzajúcim lektorským skúsenostiam na Slovensku aj v Českej republike vrátane spoluúčasti v programe Školy, ktoré menia svet sa venuje aktivitám neformálneho a zážitkového vzdelávania pre deti, mládež aj dospelých, a to v offline aj online prostredí. Medzi jej srdcové témy patria rodové otázky (rodové stereotypy, rodová rovnosť, sexizmus, toxická maskulinita), Európska únia či emocionálna inteligencia.