Okrem manažmentu rozmanitých aktivít v programe Školy, ktoré menia svet sa vďaka predchádzajúcim lektorským skúsenostiam venuje tiež aktivitám neformálneho a zážitkového vzdelávania pre deti, mládež aj dospelých, a to v offline aj online prostredí. Okrem toho rada vyjadruje dôležitosť občianskej angažovanosti, kvalitného občianskeho vzdelávania či poslania učiteľov prostredníctvom rôznych autorských grafík a textov.