Zmena klímy na škole začína jej riaditeľom či riaditeľkou, zástupcom či zástupkyňou. Preto sa popri učiteľoch a učiteľkách zameriavame aj na vedenie škôl. Spolu sa venujeme otázkam líderstva, riadenia zmien na škole, motivácii a prevencii vyhorenia u kolegov, ale aj inovatívnym možnostiam fundraisingu. 

Školy zapojené v programe majú možnosť získať výnimočné vzdelanie a jedinečnú podporu taktiež pre vedenie škôl. V marci 2019 bolo pripravené prvé 3 dňové školenie pre vedenie škôl, kde mali možnosť sa stretnúť so zaujímavými lektormi a svojimi kolegami. Pri vzdelávaniach sa málokedy myslí na tých, ktorí vedú školy, pritom oni by mali taktiež profesionálne a osobnostne napredovať tak isto. Pretože vedenie vie meniť školy, a tým meniť svet!

Viac o dôležitosti práce s riaditeľmi a manažérmi škôl si môžete prečítať v článku od eduworld.sk.

Spoznajte celú komunitu, ktorá mení svet: