Som učiteľka v materskej škole Zubrohlava, kde pôsobím už druhý rok. Už od malička som mala blízky vzťah k deťom, preto som sa rozhodla ísť študovať pedagogiku už na strednú školu. Popri škole som sa venovala deťom aj na rôznych táboroch a detských akciách. Po strednej škole so nastúpila na pedagogickú fakultu, kde tento rok ukončujem magisterský stupeň. Veľmi ma teší, že aj práve naša škôlka v ZŠ s MŠ Zubrohlava sa zapojila do ďalšieho veľmi pestrého inovačného programu. Verím, že ako ona napreduje, tak sa budem rozvíjať aj ja, a to vďaka programu Školy, ktoré menia svet.