Ako absolventka gymnázia som sa po skončení univerzitného štúdia vrátila na „miesto činu“. Tentokrát ako učiteľka nemčiny a dejepisu. Moje európske ja sa realizuje pri projekte Euroweek, ktorého som koordinátorkou. Moje učiteľské „ja“ si príde na svoje pri uplatňovaní metódy CLIL pri výučbe dejepisu v anglickom jazyku. Na práci učiteľky milujem to, že sa neustále učím spolu so svojimi žiakmi.