Pochádzam zo Zvolena. Vyštudovala som učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Po vysokej škole som sa stala učiteľkou a som ňou stále… Pravidelne sa vzdelávam, veľa čítam a načúvam. V súčasnosti pôsobím na Súkromnej škole Bakomi v Banskej Štiavnici, kde sa snažím vytvárať priestor pre zmysluplné vyučovanie našich detí. Myslím si, že vo vzdelávaní detí je dôležité zohľadňovať individualitu dieťaťa a jeho vývinové tempo a je potrebné vytvárať také podmienky, aby sa deti učili s radosťou a aby samy vnímali zmysel svojej práce. Mám rada zmenu a neustále hľadám nové postupy, návody a nápady. Teší ma, že môžem byť súčasťou dobrého tímu a podieľať sa svojou prácou na kvalite našej školy. Som mamou dvoch už dospelých detí, ktoré nadovšetko milujem. Veľmi mi záleží na tom, aby si našli v živote svoje šťastné a bezpečné miesto. To ony ma priviedli k inému nazeraniu na výchovu a hľadaniu iných spôsobov komunikácie a vzdelávania. Rada trávim čas s rodinou, s priateľmi, v prírode, s dobrou knižkou, s dobrou hudbou a pri športe.