Život ju zavial do mnohých krajín sveta, kde strávila viac či menej rokov spoznávaním rozmanitosti tamojších ľudí a kultúr a – v neposlednom rade – seba. Jej vášňou sa stalo cestovanie, fotografia, osvojovanie si jazykov či spoznávanie kulinárnch kultúr sveta i domoviny. Ako rodená maďarka sa dohovorí v ďalších 6 jazykoch a vyskúšala si mnohé pozície v korporátnom i nekorporátnom svete (PR/office manažérka, prekladateľka, tlmočníčka, fotografka, buyer). Roky strávené v role ZŠ, SŠ a VŠ pedagóga ju však presvedčili o jej skutočnom povolaní a o dôležitosti úprimného rozhovoru so študentmi v spoločenských témach v súčasnom technokratickom svete. Aprobáciu anglický jazyk a španielsky jazyk si momentálne dopĺňa v rozširujúcom štúdiu o slovenský jazyk a literatúra.

S manželom Malajzijčanom s čínsko-indickými koreňmi žijú a pôsobia v Nových Zámkoch, kde spolu vychovávajú 2 deti.