inovačné - Mini ŠKMS

Aká je výška príplatku podľa nového zákona za absolvovanie tohto programu?

2023-08-22T15:35:50+02:00

Úspešným ukončením inovačného vzdelávania v rámci programu Školy, ktoré menia svet pre MŠ a 1. stupeň ZŠ získate nárok na príplatok vo výške 6% za absolvovanie 100 hodín vzdelávania. V programe nie je možné absolvovať menej hodín. Príplatok môžete získať len v prípade absolvovania plnej dĺžky programu.

Aká je výška príplatku podľa nového zákona za absolvovanie tohto programu?2023-08-22T15:35:50+02:00
Go to Top