Keby si chcel niekto v pamäti vybaviť Bibianu Koštovú, verím, že ako prvé by si spomenul na usmievavú tvár, priateľský dotyk a pokoru či úctu, s ktorými veľmi rada vítam nových ľudí a spoznávam nové cesty, ako priviesť deti nielen k novým poznatkom, ale aj k ľudskosti. Pracujem v školstve už 31 rokov a každá z profesií na Spojenej základnej škole internátnej (predtým ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím Vilama Gaňu v Kremnici), ktoré som v školstve zažila, ma obohatili o cenné skúsenosti. K ľudskosti a poznaniu som viedla najmä deti so sluchovým postihnutím,  a to ako vychovávateľka alebo učiteľka v materskej škole, základnej škole, a aj praktickej škole. Teraz sa snažím ako zástupkyňa školy o to, aby „škola menila svet“ a inšpiráciu, ako aj energiu čerpám v prírode, rada si oddýchnem v divadle alebo pri dobrej hudbe.