Peta Oravcova

About Peťa Oravcová

This author has not yet filled in any details.
So far Peťa Oravcová has created 37 blog entries.

Základná škola Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši

2021-09-21T10:28:12+02:00

Základná škola Miloša Janošku je najstaršou školou v Liptovskom Mikuláši. Vyučovať sa tu začalo v roku 1876 v budove na Školskej ulici. V roku 1950 boli otvorené nové priestory na ulici Československej brigády. Areál školy sa rozprestiera  na ploche 10 652 metrov štvorcových. Prvá základná škola, ako ju miestni volajú, leží v centre mesta. Jej výhodná poloha umožňuje škole obohacovať výučbu spoluprácou s kultúrnymi inštitúciami.  Školský vzdelávací program je postavený na dlhodobej tradícii školy a je obohatený o prvky modernej školy. Ponúkame rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, enviromentálnej výchovy, regionálnej výchovy, informačných technológií a zdravého životného štýlu. Od roku 2004 škola prechádzala rozsiahlymi rekonštrukciami, modernizáciou učební a školského areálu. Škola [...]

Základná škola Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši2021-09-21T10:28:12+02:00

Základná škola A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach

2021-09-21T10:28:12+02:00

Naša škola má 35 rokov. Sme malá rodinná škola a snažíme sa vytvárať pozitívnu klímu prostredníctvom nadobúdania životných zručností, budovaním kompetencií na zvládanie konfliktov a rozvíjanie kritického myslenia. Snažíme sa, aby žiaden žiak z našej školy neodišiel nepovšimnutý a našiel to, čo hľadá. Kladieme dôraz na rozvoj spôsobilostí a prípravu žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Dávame šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech, formujeme u žiakov tvorivý, zdravý životný štýl, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Podporujeme [...]

Základná škola A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach2021-09-21T10:28:12+02:00

Elena Matuščinová

2021-09-21T10:28:12+02:00

Volám sa Elena Matuščinová a som učiteľka anglického jazyka, dejepisu a občianskej náuky na Základnej škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Študovala som na Filozofickej fakulte v Bratislave. Pochádzam z učiteľskej rodiny a preto som si vybrala aj takúto cestu v mojom živote. Nikdy som to neoľutovala a mám túto prácu veľmi rada. Snažím sa neustále posúvať ďalej a mám chuť sa učiť nové veci. Mojim cieľom je vzbudiť u žiakov záujem o spoločenské dianie, aby sa naučili kriticky myslieť, vedeli narábať s informáciami, naučili sa slušne diskutovať a tolerovať sa. Verím, že prostredníctvom zážitkových a inovatívnych metód učenia [...]

Elena Matuščinová2021-09-21T10:28:12+02:00

Základná škola s MŠ v Podolínci

2021-09-21T10:28:12+02:00

Sme plnoorganizovanou základnou školou, v ktorej vzdelávame 350 žiakov 1.-9. ročníka nielen z nášho mesta, ale aj okolitých obcí. Súčasťou Základnej školy je aj materská škola, ktorú navštevuje 130 detí. Od roku 2017 prebieha na našej škole proces riadenej zmeny, ktorá presadzuje princíp participatívneho riadenia. Našu víziu „Učíme sa a rastieme spolu“ sa snažíme napĺňať nielen počas vyučovania, ale aj prostredníctvom budovania pozitívnej klímy medzi žiakmi, rodičmi a pedagógmi a rozvíjaním kompetencií na zvládanie konfliktov. Sme školou podporujúcou tvorivé, zodpovedné, zdravé učenie. Rozvíjame zdravé telo so zdravou mysľou v bezpečnom, podporujúcom, harmonickom prostredí. Posilňujeme vzájomný rešpekt, spoluprácu a rozvoj životných zručností. Podporujeme aktívne a zmysluplné [...]

Základná škola s MŠ v Podolínci2021-09-21T10:28:12+02:00

Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici

2021-09-21T10:28:12+02:00

Sme škola moderná, dynamicky  sa rozvíjajúca  potrebám  nielen žiakov, ale aj potrebám a požiadavkám v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Pripravujeme budúcich zdravotníkov – masérov a praktické sestry. Veľkú časť štúdia tvorí odborná prax, časť ktorej majú žiaci možnosť absolvovať aj v zahraničí, vďaka projektu Erasmus+. Preferujeme  otvorenú komunikáciu, priateľský a individuálny prístup k osobnosti žiaka. Sme škola rodinného typu. Často u nás študujú súrodenci, ale nie je zriedkavosťou, že sa v škole na vyučovaní stretávajú aj deti so svojimi rodičmi, ktorí študujú vo večernom štúdiu. Našu školu charakterizuje nestále zlepšovanie, tvorivosť, otvorenosť k novým ideám/pohľadom/spôsobom, poskytovanie kvalitného vzdelávania, prepojenie s [...]

Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici2021-09-21T10:28:12+02:00

Základná škola v Kanianke

2021-09-21T10:28:12+02:00

Naša škola je plnoorganizovaná škola rodinného typu. Nachádza sa v krásnom prostredí v blízkosti lesa a vodnej nádrže. Snažíme sa byť školou, kde učiteľ neposkytuje informácie, ale pomáha žiakom nachádzať informácie a získavať zručnosti potrebné pre budúci život. Snažíme sa vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich rôznymi pestrými spôsobmi výučby. Častými pobytmi v prírode a rôznymi debatami o environmentálnych témach sa snažíme v deťoch vypestovať kladný vzťah k prírode s vedomím, že je potrebné si prírodu chrániť. Podporujeme angažovanosť našich žiakov na verejnom dianí prípravou kultúrnych programov s rôznym zameraním.

Základná škola v Kanianke2021-09-21T10:28:12+02:00

Marta Šulavá

2021-09-21T10:28:12+02:00

Už od detstva som chcela byť učiteľka. Môj sen sa mi splnil. Pracujem s mentálne postihnutými deťmi už viac ako 30rokov. Škola je moja druhá rodina a žiaci ,to sú moje deti. Teším sa z každého úspechu, ktorí moji žiaci dosiahnu. Na Spojenej škole v Piešťanoch, kde pôsobím, pracujem tiež aj ako výchovný poradca a koordinátorka čitateľskej gramotnosti. Najlepším relaxom sú pre mňa vychádzky do prírody spolu s mojím psíkom a spoznávanie kultúrnych a historických častí nášho krásneho Slovenska. Do programu Školy, ktoré menia svet sme sa zapojili od školského roku 2021/2022 a pôsobím v ňom ako školská koordinátorka [...]

Marta Šulavá2021-09-21T10:28:12+02:00

Miroslava Degúlová

2021-09-21T10:28:13+02:00

Vzdelávaniu žiakov na Základnej škole Andreja Kmeťa v Leviciach sa venujem viac ako 13 rokov. Vyučujem predmety slovenský jazyk a dejepis, ktoré som vyštudovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulte humanitných vied. Okrem toho som triedna učiteľka v triede intelektovo nadaných žiakov a vedúca predmetovej komisie Človek a spoločnosť. Vo voľnom čase sa venujem histórii, literatúre a umeniu. Najčastejšie trávim víkendy na vidieku a prechádzkami v prírode.  Povolanie učiteľky ma veľmi obohacuje, posúva a presviedča, že práca s deťmi a mladými ľuďmi je veľmi zaujímavá a vyžaduje si veľa energie a nových nápadov. Preto som veľmi rada, že sa môžeme, ako [...]

Miroslava Degúlová2021-09-21T10:28:13+02:00

Katarína Ferencková

2021-09-21T10:28:13+02:00

Vyštudovala som odbor Anglický jazyk a literatúra-Slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2012 pracujem na Základnej škole v Podolínci, kde sa s mojimi kolegami snažíme k žiakom pristupovať tvorivo a inovatívne. Veríme, že pôsobením na ich osobnostnú stránku sa z nich stanú úspešní a šťastní ľudia. Sme školou vytvárajúcou pozitívnu klímu nielen prostredníctvom nadobúdania životných zručností, ale aj budovaním osobnostných kompetencií na zvládanie konfliktov a rozvíjanie kritického myslenia.

Katarína Ferencková2021-09-21T10:28:13+02:00

Petra Lacková

2021-09-21T10:28:13+02:00

Som učiteľkou v špeciálnej triede na Základnej škole v Ždani. V našej škole sa snažíme o to, aby sa deti cítili v škole dobre, chodili do školy s radosťou a aby každé dieťa zažilo úspech. Som mamou 10 ročného mladého muža s aspergerovým syndrómom, rada s ním trávim voľný čas v prírode alebo na bicykli a relaxujem kreslením. Verím, že program Školy, ktoré menia svet aj  našej škole prinesie príjemnú energiu a pozitívny posun.

Petra Lacková2021-09-21T10:28:13+02:00
Go to Top