IPAO

About IPAO

This author has not yet filled in any details.
So far IPAO has created 51 blog entries.

Ľubomír Hrivnák

2019-08-20T17:29:40+02:00

Výhľady do budúcnosti školstva sú neisté. Mladý ambiciózny učiteľ pôsobiaci na Základnej škole v Poprade-Matejovce, ktorý sa s radosťou a odhodlaním pustil do zmeny vyučovacieho procesu. Chce vziať učenie a zmeniť ho na radosť, nadšenie. Svoje povolanie berie ako poslanie a verím, že aj najmenšia zmena a náznak záujmu u deti vzdelávať sa, je krok vpred. Hovorí, že je dôležité sa pozerať nato, čo bude z našich deti, ich budúcnosť je dôležitá.

Ľubomír Hrivnák2019-08-20T17:29:40+02:00

Zuzana Vatrtová

2019-08-20T17:30:26+02:00

Učiteľka psychológie a francúzskeho jazyka na Gymnáziu J. B. Magina vo Vrbovom. Má rada prírodu, literatúru a cyklistiku. Svoj voľný čas vypĺňa remeselnou tvorbou, venuje sa tkaniu, vyšívaniu a sklomaľbe . Tieto záľuby sa snaží aplikovať aj na hodinách umenia a kultúry, alebo psychosociálnych tréningoch, ktoré tiež vedie. Za najdôležitejšie v živote považuje spoznať seba samého, akceptovať svoju individualitu a dokázať naplniť životné ciele v súlade s komunitami v ktorých žijeme.

Zuzana Vatrtová2019-08-20T17:30:26+02:00

Katarína Sačková

2019-08-20T17:31:22+02:00

Narodila sa a žije v Prešove. V metropole Šariša vyštudovala dejepis a občiansku výchovu, absolvovala rigoróznu skúšku i 2. atestáciu. Neskôr si rozšírila svoju aprobáciu o etickú výchovu a informatiku. Posledných 14 rokov pôsobí na Základnej škole s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi. Koordinátorkou programu Školy, ktoré menia svet je od školského roka 2017/2018.  

Katarína Sačková2019-08-20T17:31:22+02:00

Katarína Jakubcová

2019-08-20T17:32:09+02:00

Na Evanjelickej spojenej škole v Martine učí občiansku náuku, psychológiu a anglický jazyk. Učila aj v Severnej Karolíne ESL (angličtinu ako druhý jazyk). Je koordinátorkou žiackej školskej rady a programu Školy, ktoré menia svet. Aktívna učiteľka, ktorá nevynechá žiadnu dobrú príležitosť sa ďalej vzdelávať, preto je zapojená do mnohých projektov - napr. Šampióni školskej participácie či Premena školy zvnútra. Vo voľnom čase rada cestuje, číta a nevynechá ani martinské divadelné predstavenie. Heslo "s komfortnou zónou nie som kamarát, nové veci skúšam rád" ju asi vystihuje najlepšie.

Katarína Jakubcová2019-08-20T17:32:09+02:00

Danica Hanudeľová

2019-08-20T17:32:58+02:00

Energická, čiastočne kreatívna, no niekedy aj lenivá. Priateľská, občas však ududraná. Učiteľka ruského jazyka a občianskej náuky na Základnej škole s materskou školou M. R. Štefánika v Budimíre. Nepoučiteľná idealistka veriaca v dobro ľudí a v možnosť ich tvarovania. Rada sa smeje, má rada prácu v kolektíve. Obľubuje pozitívnych ľudí, tvorivú prácu a najmä prácu s deťmi mimo vyučovacieho procesu. Má rada cestovanie, pohyb, knihy, krížovky a spoznáva nových ľudí. Očakáva pochopenie a možnosť pracovať tak, aby mohla napĺňať „poslanie“ svojej profesie. A stala sa jednou z tých, čo pomáhajú formovať aktívnu a občiansky uvedomelú mládež , aj keď to [...]

Danica Hanudeľová2019-08-20T17:32:58+02:00

Lenka Dušičková

2020-02-12T14:24:04+01:00

Už od základnej školy bolo jej snom sa stať učiteľkou. Tento sen sa jej splnil v roku 2009, keď ukončila vysokoškolské štúdium na Prešovskej univerzite, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: dejepis a občianska náuka. V tom istom roku ju prijali na Strednú športovú školu v Košiciach, kde až do teraz učí športovo nadanú mládež. Počas učiteľskej praxe nezanevrela štúdium a splnila si ďalší sen, ktorým bol doktorát. Naďalej má rada učenie nielen ostatných ale aj seba a preto v tom chce pokračovať aj napríklad vďaka programu Školy, ktoré menia svet.  

Lenka Dušičková2020-02-12T14:24:04+01:00

Boris Matušek

2019-08-20T17:34:28+02:00

Stredoškolský učiteľ s viac ako dvadsať ročnou praxou, vyučuje svoje hlavné predmety - občiansku náuka, telesnú výchova. Okrem toho ponúka a vyučuje voliteľné predmety – semináre z práva, politológie a ekonómie. Má certifikát na vyučovanie predmetov Aplikovaná ekonómia a Viac ako peniaze, ktoré sa vyučujú v prípade dostatočného záujmu žiakov. V posledných rokoch cítil veľký tlak na posun študentov k prírodovedným a technickým predmetom. Preto považuje za potrebné zdôrazňovať význam a potrebu aj humanitného a občianskeho vzdelávania stredoškolákov. Aj to je dôvod, prečo sa zapojil do programu Školy, ktoré menia svet, ako koordinátor na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej. [...]

Boris Matušek2019-08-20T17:34:28+02:00

Ľubica Bezeková

2019-08-20T17:35:55+02:00

Už 16 rokov pracuje ako učiteľka primárneho vzdelávania a anglického jazyka. Najskôr získavala skúsenosti a prax na maličkej škole rodinného typu  v Lieskovci, potom ju život zavial do Pliešoviec. Tam pôsobí do dnešných dní, no nie už ako učiteľka, ale ako zástupkyňa riaditeľa. Vidí v deťoch a školstve ako takom prichádzajúce neustále zmeny, ktoré inak ako prácou na sebe samom sa nedajú prekonať. Rada sa vzdeláva a učí novým „veciam“ a verí, že s humorom a úsmevom sa dá dostať ďalej. Byť učiteľkou bolo jej snom od malička, chcela, aby sa deti v škole nenudili, ale naopak, aby radi chodili [...]

Ľubica Bezeková2019-08-20T17:35:55+02:00

Petra Strigačová

2019-08-20T17:36:43+02:00

Koordinátorka programu Školy, ktoré menia svet na Súkromnej základnej škole v Senci. Je učiteľkou angličtiny, nemčiny a občianskej, rada sa zapája do zmysluplných aktivít (najmä ekológia a dobrovoľníctvo). Verí, že deti sa potrebujú učiť najmä cez vlastnú skúsenosť. Vďaka rôznym rozvojovým programom pre učiteľov ako Komenský Inštitút a mentoringový program Leafu pochopila, že učiteľ je tu pre deti a nie naopak. Rada prepája školu s praktickým životom "vonku", snaží sa na hodinách otvárať rôzne spoločenské témy a spolu so žiakmi na ne hľadať odpovede. Okrem toho cvičí a učí jogu a miluje svoju rodinu.

Petra Strigačová2019-08-20T17:36:43+02:00

Miron Breznoščák

2019-08-20T17:37:48+02:00

Učiteľ dejepisu a anglického jazyka, predseda predmetovej komisie humanitných predmetov na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. Na škole pôsobí od roku 2004, rodený Štiavničan, vyštudovaný v Bystrici, medzi jeho záľuby patrí rock a turistika. Zadaný :) . Dôležitejší sú pre neho kolegovia bez ktorých by sa aktivity Školy, ktorá mení svet, nedali organizovať.

Miron Breznoščák2019-08-20T17:37:48+02:00
Go to Top