Gabika

About Gabika Sabolová

This author has not yet filled in any details.
So far Gabika Sabolová has created 21 blog entries.

Marianna Iliašová

2020-07-20T14:46:44+02:00

Pracujem ako učiteľka prvého stupňa a anglického jazyka v ZŠ v Diviakoch nad Nitricou. V našej škole sa snažíme, aby deti chodili do školy s radosťou a záujmom. Verím, že program Školy, ktoré menia svet nám pomôže pri zlepšení klímy v škole a pri upevnení vzťahov s deťmi a ich rodičmi. Zaujímam sa o environmentálne problémy, rada chodím do prírody a naplno sa venujem svojej rodine.

Marianna Iliašová2020-07-20T14:46:44+02:00

Anna Kolesárová

2020-07-20T14:42:07+02:00

Vyštudovala som pred 18 rokmi učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra / filozofia na UKF V Nitre a momentálne pôsobím na ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou. Život mi do cesty priniesol vážne rozhodnutia, príležitostí, ale i ľudí v ktorých verím, že spoločnými silami a s dávkou odvahy a kreativity čiastočne naplníme naše sny. Som trojnásobnou šťastnou mamou, ktorá rozdáva pozitívnu energiu a snaží sa všetko riešiť s dávkou humoru.....lebo s úsmevom je život o čosi krajší :) Do programu Školy, ktoré menia svet  sme zapojení od školského roku 2020/2021 a pôsobím v ňom ako školská koordinátorka. [...]

Anna Kolesárová2020-07-20T14:42:07+02:00

Gymnázium J. Hollého v Trnave

2020-07-20T14:02:51+02:00

Gymnázium Jána Hollého oslávilo v roku 2019 už sto rokov svojej existencie. Patrí medzi najúspešnejšie a najobľúbenejšie stredné školy nielen v Trnave. Ponúka záujemcom osemročné a štvorročné a tiež päťročné anglické bilingválne štúdium. Naše gymnázium odchovalo niekoľko generácií mnohých rodín z Trnavy a okolia a jeho žiaci úspešne študujú resp. študovali na univerzitách a vysokých školách v celej Európe. Okrem kvalitného vzdelania ponúkame našim žiakom množstvo zaujímavých exkurzií, na ktorých navštívia nádherné miesta umenia a histórie a vytvoria si nezabudnuteľné spomienky. Neoddeliteľnou pridanou hodnotou je možnosť zapojiť sa do úžasných projektov. Mnohé z nich so sociálnym a dobrovoľníckym rozmerom (Chobotničky [...]

Gymnázium J. Hollého v Trnave2020-07-20T14:02:51+02:00

Evanjelické gymnázium v Tisovci

2020-07-20T14:04:17+02:00

EGT je bilingválne gymnázium v Tisovci, ktoré pripravuje žiakov na štúdium, prácu a život v spoločnosti od roku 1992. Naším poslaním je podporovať jedinečnosť našich žiakov tak, aby sa každý žiak mohol profilovať pri príprave na rôzne typy VŠ na Slovensku aj v zahraničí. Vedieme žiakov k spolupráci a solidarite s dôrazom na rešpektovanie ľudských práv. Snažíme sa u žiakov rozvíjať kľúčové kompetencie pre 21.storočie ako je kritické myslenie, spolupráca, kreativita, komunikácia a vštepovať im hodnoty ako čestnosť, láska a sloboda. Škola sa dlhodobo zapája do množstva národných a medzinárodných projektov a spolupracuje s viacerými partnerskými školami a organizáciami na Slovensku [...]

Evanjelické gymnázium v Tisovci2020-07-20T14:04:17+02:00

Základná škola s MŠ v Tekovskej Breznici

2020-07-20T14:08:04+02:00

ZŠ s MŠ Tekovská Breznica začala písať svoju históriu v roku 1972. Sme škola rodinného typu. Svojim žiakom poskytujeme priaznivé podmienky pre slobodný, tvorivý a prirodzený prejav detí. Môžeme sa pochváliť účasťou v projekte Zelená škola, v ktorom pôsobíme už siedmy rok. Zároveň pri výchovno-vzdelávacom procese ponúkame individuálnu integráciu žiakov so špeciálnymi potrebami. Snažíme sa formovať u žiakov ale i dospelých pozitívny vzťah k životnému prostrediu. V školskom roku 2019/2020 školu navštevovalo 151 žiakov. Pedagogický zbor tvorí: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky, 15 pedagogických zamestnancov, jeden vychovávateľ, jeden špeciálny pedagóg, 3 asistentky a správca farnosti. Počas svojho pôsobenia sme vychovali a [...]

Základná škola s MŠ v Tekovskej Breznici2020-07-20T14:08:04+02:00

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave

2020-11-06T15:43:21+01:00

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava je obecná škola so 60 ročnou históriou. Od roku 1959 sa v škole vyučuje plnohodnotne každý ročník základnej školy. Škola prešla počas svojej histórie viacerými zmenami. Všetky zmeny smerovali k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu a vylepšeniu prostredia. Škola sa postupne stala modernou inštitúciou, ktorú navštevujú už viaceré generácie rodín z našej obce. Spojenie základnej a materskej školy prispieva k plynulému prechodu stupňami vzdelávania od materskej do základnej školy. Vonkajšie i vnútorné priestory majú veľké možnosti využitia. V škole sa vyučujú v jazykovej učebni dva cudzie jazyky: anglický a nemecký. Dve počítačové učebne slúžia [...]

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave2020-11-06T15:43:21+01:00

Základná škola s MŠ v Diviakoch nad Nitricou

2020-07-20T14:17:30+02:00

ZŠ s MŠ je plnorganizovanou školou rodinného typu, ktorá sa snaží v čo najlepšej miere plniť hlavný cieľ školy – vybudovať efektívne fungujúcu vzdelávaciu inštitúciu, ktorá dokáže poskytovať najlepšie služby svojim zákazníkom (rodičom, žiakom) a napĺňať pritom svoje základné poslanie – poskytovanie kvalitného vzdelávania. Základná škola s materskou školou v Diviakoch nad Nitricou chce byť školou otvorenou, zdravého životného štýlu, občianskou, rešpektu a tolerancie, plnou talentov,  kultúry a tradícií, s objektívnym a empatickým zamestnávateľom a s kultúrnym prostredím. Škola historicky patrí k jednej z najstarších škôl Slovenska. Do roku 1526 bolo na Slovensku doložených 50 kapitulských, mestských a dedinských škôl. Prvá zmienka o existencii [...]

Základná škola s MŠ v Diviakoch nad Nitricou2020-07-20T14:17:30+02:00

Základná škola Bernolákova vo Vranove nad Topľou

2020-07-20T14:06:56+02:00

Sme moderná európska škola, v ktorej máme 730 žiakov, ktorá využíva moderné technológie pri získavaní vedomostí a zručností, rešpektuje rozdiely a zvláštnosti, učí tímovej práci, dbá o výchovu morálneho, zodpovedného človeka vychovaného v duchu porozumenia a tolerancie, ochotného vzdelávať sa, zdôrazňuje potrebu zdravého životného štýlu, pripravuje žiaka pre samostatný, plnohodnotný život s prihliadnutím na jeho možnosti, záujmy a schopnosti tak, aby v spoločnosti našiel uplatnenie a spokojnosť. Naším poslaním je poskytnúť takú úroveň výchovy a vzdelávania, ktorá by smerovala k výchove dobrého, múdreho, aktívneho a šťastného človeka. Vychovávať a vzdelávať žiakov - slobodných, zodpovedných, ochotných sa ďalej vzdelávať, ktorí budú schopní tvorivo [...]

Základná škola Bernolákova vo Vranove nad Topľou2020-07-20T14:06:56+02:00

COVID-19 ako inovácia vo vzdelávaní: v čom obohatil nás i našich žiakov?

2020-07-08T15:55:32+02:00

Situácia spojená so šírenim koronavírusu nás prinútila v rekordnom čase presedlať na spôsob vyučovania, s ktorým sa mnohí z nás predtým nestretli. Videohovory či domáce úlohy v podobe online zadaní, videí a podcastov sú len zlomok z toho, čo sa stalo bežnou súčasťou školského života. I keď sa zdá, že v posledných dňoch sa situácia vracia do normálu, skúsme sa zamyslieť nad tým, či je návrat do normálu spred niekoľkých mesiacov vôbec potrebný. Ako sa môžeme z tejto neštandardnej situácie poučiť a vniesť do tradičného vzdelávania nové prvky tak, aby sme ho spravili efektívnejším? [...]

COVID-19 ako inovácia vo vzdelávaní: v čom obohatil nás i našich žiakov?2020-07-08T15:55:32+02:00

Učiteľka Andrea: Buďme k žiakom úprimní a ľudskí, rozvíjame tým ich empatiu

2020-04-22T13:21:07+02:00

Obaja žijú v Trstenej. Obaja sú zapojení v programe Školy, ktoré menia svet. Andrea Súlovcová je učiteľkou občianskej náuky, dejepisu a výtvarnej výchovy na Základnej škole P. O. Hviezdoslava v Trstenej, Boris Matušek vyše 20 rokov vyučuje občiansku náuku a telesnú výchovu na Gymnáziu M. Hattalu, tiež v Trstenej. Prinášame vám s nimi rozhovor, ktorý prebiehal prostredníctvom videohovoru. Dočítate sa v ňom o dôležitosti budovania vzťahu medzi žiakom a učiteľom, o tom, ako byť pre svojich žiakov inšpiráciou či o ich spoločných plánoch meniť svet vo svojom meste, ale tiež o dôvodoch, prečo sa rozhodli do programu zapojiť. [...]

Učiteľka Andrea: Buďme k žiakom úprimní a ľudskí, rozvíjame tým ich empatiu2020-04-22T13:21:07+02:00
Go to Top