Gabika

About Gabika Sabolová

This author has not yet filled in any details.
So far Gabika Sabolová has created 28 blog entries.

Slávnostné stretnutie Komunity, ktorá už 5 rokov mení svet k lepšiemu: Ďakujeme!

2020-12-15T14:02:21+01:00

Keď pred 5 rokmi vznikol program Školy, ktoré menia svet, nemohli sme tušiť, že skupina piatich pilotných škôl sa rozrastie v tak veľkú a súdržnú komunitu, ktorá dnes spája množstvo výnimočných ľudí po celom Slovensku. Sme preto nesmierne vďační všetkým vám - našim partnerom, spolupracovníkom, školám, priateľom i kolegom - za vašu dôveru, priazeň a podporu pri skvalitňovaní občianskeho vzdelávania. Vážime si, že so všetkými z vás zdieľame presvedčenie, že vzdelanie je základ spoločenskej zmeny a že spoločnými silami dokážeme podporiť aktívne občianstvo a občiansku angažovanosť detí a mladých ľudí tak, aby menili svet okolo seba k lepšiemu priamo [...]

Slávnostné stretnutie Komunity, ktorá už 5 rokov mení svet k lepšiemu: Ďakujeme!2020-12-15T14:02:21+01:00

Petra Karcolová

2020-08-07T12:42:47+02:00

Volám sa Petra Karcolová a pochádzam z krásnej rázovitej obce pod Rozsutcom s názvom Zázrivá. Ako učiteľka pôsobím v Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne už 6 rokov. Vyštudovala som odbor história – slovenský jazyk a literatúra, momentálne popri práci študujem anglický jazyk a literatúru. Všetky tieto predmety vyučujem v SZŠ Dolný Kubín. V našej škole som tiež koordinátorkou ŽŠR, vďaka čomu mám veľmi blízky vzťah s našimi žiakmi, keďže veľa mimoškolských aktivít realizuje práve ŽŠR. Považujem sa za energickú a kreatívnu osobu, preto verím, že projekt Školy, ktoré menia svet je presne to, čo ma ešte viac utvrdí [...]

Petra Karcolová2020-08-07T12:42:47+02:00

Adam Baran

2020-07-28T13:11:45+02:00

Študoval som na Filozofickej fakulte UKF v Nitre odbor učiteľstvo predmetov história a občianska náuka. Počas štúdia som pracoval 5 rokov ako dobrovoľník - animátor v OZ Bublina, ktoré sa venuje letným a zimným táborom pre deti z detských domovov z celého Slovenska. Priamo v školstve pôsobím 2 roky. V súčasnosti dokončujem rigorózne štúdium. Na hodinách sa snažím využívať moderné spôsoby a metódy výučby. Ide mi o rozvoj žiaka nielen na vedomostnej úrovni ale aj rozvoj jeho osobnostnej stránky. Medzi moje záľuby patrí hudba, knihy, história, gitara a iné. Teší ma keď môžem byť súčasťou niečoho, čo dokáže aspoň [...]

Adam Baran2020-07-28T13:11:45+02:00

Mária Rusnáková

2020-11-06T14:04:28+01:00

Pôsobím ako učiteľka na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave kde vyučujem občiansku náuku, dejepis a etiku. Meniť svet pre mňa znamená, formovať myslenie ľudí tým správnym smerom v duchu Platónových cností – občana múdreho, statočného, ale zároveň aj umierneného. Po úspešnej obhajobe rigoróznej práce v študijnom programe – výchova k občianstvu, pracujem na ďalšom spracovaní metodicko-didaktických návrhov foriem výučby občianskej náuky so zameraním na tak abstraktnú disciplínu akou je filozofia. Výsledkom by mala byť kultivovaná ľudská myseľ kompetentného občana, schopného kriticky myslieť a robiť správne rozhodnutia pre svoje vlastné dobro i dobro spoločnosti. Ja pevne verím, že s projektom: [...]

Mária Rusnáková2020-11-06T14:04:28+01:00

Jarmila Šmecková

2020-07-20T15:00:21+02:00

Volám sa Jarmila Šmecková. Učím na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci dejepis a občiansku náuku. Študovala som na Pedagogoickej fakulte Univerzity Komenského. Po nejakom čase strávenom na materskej dovolenke a v neučiteľskom zamestnaní som sa vrátila „učiť“. V duchu presvedčenia „zodpovednosť za spoločnosť nenesú politici, ale my, občania, ktorí ich volíme“ sa usilujem o to, aby žiaci nadobudli autonómne presvedčenie a odhodlanie prispôsobovať si svet, v ktorom žijeme všetci spolu. Najmä, aby to vykonávali čestne, s radosťou a trpezlivo.

Jarmila Šmecková2020-07-20T15:00:21+02:00

Magdaléna Zimová

2021-02-26T15:19:15+01:00

Vyštudovala som slovenský jazyk a literatúru – telesnú a športovú výchovu. V školskom roku 2020/2021 budem učiť aj občiansku náuku a dejepis. Už druhý rok budem koordinátorkou žiackej školskej rady. Veľmi sa teším, že sa našiel projekt, prostredníctvom ktorého budem môcť priblížiť žiakom pozabudnuté hodnoty rozvoja občianskych kompetencií, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a v neposlednom rade vzájomnú toleranciu. Keď chceme zanechať v našich žiakoch doživotné morálne hodnoty, musíme ísť v prvom rade my učitelia príkladom a ja som na toto poslanie od prvého okamihu odhodlaná.

Magdaléna Zimová2021-02-26T15:19:15+01:00

Silvia Kriváčková

2020-11-06T14:29:05+01:00

Vyštudovala som slovenský jazyk a históriu na UKF v Nitre. 15 rokov pôsobím v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Táto škola je mojou srdcovou záležitosťou, prežila som tu so svojimi kolegyňami a kolegami krásne roky. Mala som možnosť navštíviť veľa škôl v zahraničí, nadviazať priateľstvá, ktoré trvajú dodnes. Naši – „moji“ žiaci sa i po rokoch vracajú a spoločne spomíname na chvíle strávené na našej základnej škole. Od 1.9. som dostala ponuku pracovať ako zástupkyňa riaditeľky školy, je to pre mňa nová pracovná výzva, s ktorou sa pokúsim „popasovať“. Som mamou dvoch šikovných detí, ako hovorím s dávkou [...]

Silvia Kriváčková2020-11-06T14:29:05+01:00

Marianna Iliašová

2020-07-20T14:46:44+02:00

Pracujem ako učiteľka prvého stupňa a anglického jazyka v ZŠ v Diviakoch nad Nitricou. V našej škole sa snažíme, aby deti chodili do školy s radosťou a záujmom. Verím, že program Školy, ktoré menia svet nám pomôže pri zlepšení klímy v škole a pri upevnení vzťahov s deťmi a ich rodičmi. Zaujímam sa o environmentálne problémy, rada chodím do prírody a naplno sa venujem svojej rodine.

Marianna Iliašová2020-07-20T14:46:44+02:00

Anna Kolesárová

2020-07-20T14:42:07+02:00

Vyštudovala som pred 18 rokmi učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra / filozofia na UKF V Nitre a momentálne pôsobím na ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou. Život mi do cesty priniesol vážne rozhodnutia, príležitostí, ale i ľudí v ktorých verím, že spoločnými silami a s dávkou odvahy a kreativity čiastočne naplníme naše sny. Som trojnásobnou šťastnou mamou, ktorá rozdáva pozitívnu energiu a snaží sa všetko riešiť s dávkou humoru.....lebo s úsmevom je život o čosi krajší :) Do programu Školy, ktoré menia svet  sme zapojení od školského roku 2020/2021 a pôsobím v ňom ako školská koordinátorka. [...]

Anna Kolesárová2020-07-20T14:42:07+02:00

Gymnázium J. Hollého v Trnave

2021-08-17T17:00:44+02:00

Gymnázium Jána Hollého oslávilo v roku 2019 už sto rokov svojej existencie. Patrí medzi najúspešnejšie a najobľúbenejšie stredné školy nielen v Trnave. Ponúka záujemcom osemročné a štvorročné a tiež päťročné anglické bilingválne štúdium. Naše gymnázium odchovalo niekoľko generácií mnohých rodín z Trnavy a okolia a jeho žiaci úspešne študujú resp. študovali na univerzitách a vysokých školách v celej Európe. Okrem kvalitného vzdelania ponúkame našim žiakom množstvo zaujímavých exkurzií, na ktorých navštívia nádherné miesta umenia a histórie a vytvoria si nezabudnuteľné spomienky. Neoddeliteľnou pridanou hodnotou je možnosť zapojiť sa do úžasných projektov. Mnohé z nich so sociálnym a dobrovoľníckym rozmerom (Chobotničky [...]

Gymnázium J. Hollého v Trnave2021-08-17T17:00:44+02:00
Go to Top