Gabika

About Gabika Sabolová

This author has not yet filled in any details.
So far Gabika Sabolová has created 40 blog entries.

Veronika Hanáková

2022-09-13T15:11:10+02:00

Po štúdiu slovenského jazyka a literatúry a dejepisu v Nitre som si vyskúšala počas roka prácu asistentky žiaka s aspergerovým syndrómom a následne som sa uplatnila ako učiteľka vo svojej aprobácii na Základnej škole s materskou školou v Brestovanoch, kde som strávila päť rokov. Ako to už býva, ušlo sa mi robiť a učiť kadečo. Venovala som sa občianskej náuke, mediálnej výchove aj technike. Takisto som viedla školskú knižnicu, koordinovala čitateľskú gramotnosť, participovala na príprave kultúrnych podujatí školy a mnoho iného. Tretí rok však moje dni napĺňa práca pre Gymnázium v Púchove. Inšpiratívne prostredie, podpora vedenia, čaro okamihu, neopakovateľné [...]

Veronika Hanáková2022-09-13T15:11:10+02:00

Gymnázium v Púchove

2022-09-13T15:15:26+02:00

Chceme byť školou, v ktorej každý žiak nájde priestor na rozvoj svojho vzdelania, nadania, vlastného potenciálu a svojou výnimočnosťou nesplynie s davom. V našej škole môže každý žiak i učiteľ zažiť pocit úspechu. Kladieme dôraz na aktívne učenie sa, kritické myslenie, globálnu a environmentálnu výchovu, ochranu prírody, sebarozvoj s dôrazom na tímovosť a komunikáciu. Snažíme sa, aby boli prípadné chyby vnímané vždy ako krok vpred a aby férový prístup a zdravá človečina našli svoje miesto vo všetkom, čo robíme. Svoju sedemdesiatu štvrtú sezónu naše gymnázium zažíva na Ulici 1. mája v Púchove. V súčasnosti prebieha výučba v štyroch budovách, ktoré [...]

Gymnázium v Púchove2022-09-13T15:15:26+02:00

Základná škola Ulica sv. Michala v Leviciach

2022-08-23T09:33:39+02:00

Už v roku 1948 sa začína písať história našej školy. Bola založená výnosom Povereníctva školstva, nekôr bola škola reorganizovaná a premenovaná na II. Osemročnú strednú školu. V školskom roku 1975/76 sa škola nasťahovala do nových priestorov modernej budovy, v ktorej sídli až dodnes. 1. apríla 2002 získala škola právnu subjektivitu. V regióne Levíc je škola známa pod neoficiálnym názvom “2. Základná škola”. Od 1. júla 2009 bola menovaná zriaďovateľom Mesto Levice do funkcie riaditeľky školy PaedDr. Marta Botková a svoju funkciu vykonáva dodnes. Priority našej školy sú výučba cudzích jazykov a podpora medzinárodných stykov. Dlhoročnou tradíciou je športová príprava žiakov [...]

Základná škola Ulica sv. Michala v Leviciach2022-08-23T09:33:39+02:00

Základná škola Ladislava Novomeského, Košice

2022-08-25T12:42:58+02:00

História našej školy sa začala písať 1. septembra 1963, keď  v ZDŠ Kováčska 30 sa zriadila experimentálna trieda s rozšíreným vyučovacím cudzím jazykom. Postupne sa škola premenila na školu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. V škole sa začali vyučovať povinne dva cudzie jazyky, od tretieho ročníka podľa výberu - anglický, nemecký, ruský a francúzsky jazyk (neskôr sa začal vyučovať taktiež španielsky jazyk).  Do tretieho ročníka škola prijímala žiakov z celého mesta na základe talentových skúšok, ktoré pozostávali zo slovenského jazyka, imitácie cudzieho jazyka a sluchového cvičenia. Po vybudovaní novej ZDŠ na Rudohorskom námestí 2, po premenovaní  Námestie L. Novomeského 2, [...]

Základná škola Ladislava Novomeského, Košice2022-08-25T12:42:58+02:00

Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede

2022-08-23T09:39:21+02:00

Naša škola patrí k jedným z najstarších škôl v našom okrese. Vznikla v roku 1970 a odvtedy vychovala nespočetne veľa profesionálov v odboroch praktická sestra, lekár/lekárka a sanitár/sanitárka. Žiaci našej školy sú nielen z nášho dunajskostredského okresu, ale aj z okolia Komárna, Šaly, Galanty, Nových Zámkov, Levíc a Bratislavy. Naša škola patrí medzi inštitúcie z najvyššou kvalitou vzdelávania, preto sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach najlepších škôl na Slovensku v odbore Zdravotníctva. Naši žiaci sa každý rok zúčastňujú na rôznych projektoch a súťažiach a náš učiteľský kolektív ich v tom plne podporuje. Je naším presvedčením, že každá aktivita v škole [...]

Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede2022-08-23T09:39:21+02:00

Základná škola Jozefa Cígera Hronského v Šali

2022-08-23T09:42:56+02:00

Základná škola Jozefa Cígera Hronského v Šali bola otvorená ako 5. mestská škola v roku 1984. Od roku 1986 sa profiluje na vyučovanie cudzích jazykov, najmä anglického jazyka a nemeckého jazyka, od roku 2022/2023 sa bude v škole vyučovať aj  španielsky jazyk.  Od školského roku 2000/2001 sa v škole realizuje v samostatných triedach vzdelávanie  žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v programe APROGEN. Edukačný proces stojí na humanistických princípoch, aktívnych a zážitkových formách učenia sa, tvorivom myslení a vzájomnom rešpektovaní.  Našou víziou je byť modernou  školou, ktorá pomáha žiakom rozvíjať ich potenciál a pripravuje ich na  reálny život v 21. storočí s [...]

Základná škola Jozefa Cígera Hronského v Šali2022-08-23T09:42:56+02:00

Základná škola Jana Amosa Komenského v Púchove

2022-08-23T09:44:53+02:00

Naša Základná škola J. A. Komenského je školou s najdlhšou históriou škôl v Púchove.  Aj keď má 62 rokov, neustále sa modernizuje a napreduje. Hlavným cieľom nás pedagógov je, aby si absolvent školy odniesol aj iné hodnoty ako sú len vedomosti. Sú to postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, schopnosť efektívne sa učiť, tvoriť, komunikovať a svoje nadobudnuté vedomosti v živote prakticky využívať.  Na našej škole študuje 420 žiakov a denne ich vzdeláva 50 pedagógov a 6 vychovávateliek. Pre žiakov pracuje aj inkluzívny tím: dvaja školskí špeciálni pedagógovia, školský psychológ, 9 asistentov učiteľa, výchovný poradca a kariérny poradca, ktorí sú pre nich neoceniteľnou oporou. Komáčik je školský [...]

Základná škola Jana Amosa Komenského v Púchove2022-08-23T09:44:53+02:00

Jana Virágová

2022-08-23T09:58:16+02:00

Som učiteľkou nemeckého jazyka, občianskej náuky, hudobnej a výtvarnej výchovy a zároveň spolukoordinátorkou ŽSR. Rada tvorím, zapájam sa do zaujímavých aktivít a učím sa novým veciam. Milujem učiť a chcem, aby deti škola a učenie bavilo, aby sa na hodinách nenudili. “Večný študent” je to, čo ma charakterizuje.

Jana Virágová2022-08-23T09:58:16+02:00

Lucia Prezbruchá Sabolová

2022-08-23T10:23:23+02:00

Som učiteľkou a predmety, ktoré vyučujem sú mne osobne veľmi blízke. Výtvarná výchova a Etická výchova dávajú mladým ľuďom možnosť formovať svoj vlastný svetonázor, filozofiu a obraz o samom sebe. Som veľmi vizuálny typ človeka, hneď ma upúta všetko originálne so správnou mierou recesie. Veľmi citlivo vnímam farby a ich variácie. Umenie je mojou súčasťou od útleho detstva a nedokážem si predstaviť, že by to bolo inak. Obrovskou inšpiráciou je pre mňa sklo, jeho výroba a formovanie mi úplne berie dych. Mám svoju maličkú dielňu, v ktorej vyrábam sklenené perly tzv. ,,VINUTKY". Technologický proces som sa naučila na Šumave, [...]

Lucia Prezbruchá Sabolová2022-08-23T10:23:23+02:00

Silvia Bereczová

2022-08-23T10:00:24+02:00

Volám sa Silvia. Narodila som sa a takmer celý život prežila v Šali. Študovala som na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre učiteľstvo v aprobácii Matematika -  Geografia. Od roku 2006 pracujem na Základnej škole Jozefa Cígera Hronského v Šali. Svoj voľný čas venujem najradšej svojim deťom, priateľom, inline korčuľovaniu a OCR pretekom. 

Silvia Bereczová2022-08-23T10:00:24+02:00
Go to Top