Gabika

About Gabika Sabolová

This author has not yet filled in any details.
So far Gabika Sabolová has created 17 blog entries.

Petra Karcolová

2020-08-07T12:42:47+02:00

Volám sa Petra Karcolová a pochádzam z krásnej rázovitej obce pod Rozsutcom s názvom Zázrivá. Ako učiteľka pôsobím v Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne už 6 rokov. Vyštudovala som odbor história – slovenský jazyk a literatúra, momentálne popri práci študujem anglický jazyk a literatúru. Všetky tieto predmety vyučujem v SZŠ Dolný Kubín. V našej škole som tiež koordinátorkou ŽŠR, vďaka čomu mám veľmi blízky vzťah s našimi žiakmi, keďže veľa mimoškolských aktivít realizuje práve ŽŠR. Považujem sa za energickú a kreatívnu osobu, preto verím, že projekt Školy, ktoré menia svet je presne to, čo ma ešte viac utvrdí [...]

Petra Karcolová2020-08-07T12:42:47+02:00

Adam Baran

2020-07-28T13:11:45+02:00

Študoval som na Filozofickej fakulte UKF v Nitre odbor učiteľstvo predmetov história a občianska náuka. Počas štúdia som pracoval 5 rokov ako dobrovoľník - animátor v OZ Bublina, ktoré sa venuje letným a zimným táborom pre deti z detských domovov z celého Slovenska. Priamo v školstve pôsobím 2 roky. V súčasnosti dokončujem rigorózne štúdium. Na hodinách sa snažím využívať moderné spôsoby a metódy výučby. Ide mi o rozvoj žiaka nielen na vedomostnej úrovni ale aj rozvoj jeho osobnostnej stránky. Medzi moje záľuby patrí hudba, knihy, história, gitara a iné. Teší ma keď môžem byť súčasťou niečoho, čo dokáže aspoň [...]

Adam Baran2020-07-28T13:11:45+02:00

Jana Švabčíková

2020-07-20T15:07:48+02:00

Ako absolventka gymnázia som sa po skončení univerzitného štúdia vrátila na „miesto činu“. Tentokrát ako učiteľka nemčiny a dejepisu. Moje európske ja sa realizuje pri projekte Euroweek, ktorého som koordinátorkou. Moje učiteľské „ja“ si príde na svoje pri uplatňovaní metódy CLIL pri výučbe dejepisu v anglickom jazyku. Na práci učiteľky milujem to, že sa neustále učím spolu so svojimi žiakmi.

Jana Švabčíková2020-07-20T15:07:48+02:00

Jarmila Šmecková

2020-07-20T15:00:21+02:00

Volám sa Jarmila Šmecková. Učím na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci dejepis a občiansku náuku. Študovala som na Pedagogoickej fakulte Univerzity Komenského. Po nejakom čase strávenom na materskej dovolenke a v neučiteľskom zamestnaní som sa vrátila „učiť“. V duchu presvedčenia „zodpovednosť za spoločnosť nenesú politici, ale my, občania, ktorí ich volíme“ sa usilujem o to, aby žiaci nadobudli autonómne presvedčenie a odhodlanie prispôsobovať si svet, v ktorom žijeme všetci spolu. Najmä, aby to vykonávali čestne, s radosťou a trpezlivo.

Jarmila Šmecková2020-07-20T15:00:21+02:00

Magdaléna Zimová

2020-07-20T14:57:12+02:00

Vyštudovala som slovenský jazyk a literatúru – telesnú a športovú výchovu. V školskom roku 2020/2021 budem učiť aj občiansku náuku a dejepis. Už druhý rok budem koordinátorkou žiackej školskej rady. Veľmi sa teším, že sa našiel projekt, prostredníctvom ktorého budem môcť priblížiť žiakom pozabudnuté hodnoty rozvoja občianskych kompetencií, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a v neposlednom rade vzájomnú toleranciu. Keď chceme zanechať v našich žiakoch doživotné morálne hodnoty, musíme ísť v prvom rade my učitelia príkladom a ja som na toto poslanie od prvého okamihu odhodlaná.

Magdaléna Zimová2020-07-20T14:57:12+02:00

Zuzana Pivková

2020-07-20T14:50:06+02:00

So svojou šesťročnou praxou učiteľky som v školstve ešte stále nováčik. Mám vyštudované učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov dejepis a náuka o spoločnosti. Pôsobím na základnej škole v mojej rodnej obci, pracujem so skvelým kolektívom učiteľov i vedením školy. Posledný školský rok som si vyskúšala úlohu koordinátorky pre žiacku školskú radu, venujem sa environmentálnym aktivitám a dobrovoľníctvu. Som kresťanka. Vo svojom voľnom čase rada čítam a popri rozvoji duševnej stránky sa venujem aj zdokonaľovaniu tej telesnej v posilňovni.

Zuzana Pivková2020-07-20T14:50:06+02:00

Marianna Iliašová

2020-07-20T14:46:44+02:00

Pracujem ako učiteľka prvého stupňa a anglického jazyka v ZŠ v Diviakoch nad Nitricou. V našej škole sa snažíme, aby deti chodili do školy s radosťou a záujmom. Verím, že program Školy, ktoré menia svet nám pomôže pri zlepšení klímy v škole a pri upevnení vzťahov s deťmi a ich rodičmi. Zaujímam sa o environmentálne problémy, rada chodím do prírody a naplno sa venujem svojej rodine.

Marianna Iliašová2020-07-20T14:46:44+02:00

Anna Kolesárová

2020-07-20T14:42:07+02:00

Vyštudovala som pred 18 rokmi učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra / filozofia na UKF V Nitre a momentálne pôsobím na ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou. Život mi do cesty priniesol vážne rozhodnutia, príležitostí, ale i ľudí v ktorých verím, že spoločnými silami a s dávkou odvahy a kreativity čiastočne naplníme naše sny. Som trojnásobnou šťastnou mamou, ktorá rozdáva pozitívnu energiu a snaží sa všetko riešiť s dávkou humoru.....lebo s úsmevom je život o čosi krajší :) Do programu Školy, ktoré menia svet  sme zapojení od školského roku 2020/2021 a pôsobím v ňom ako školská koordinátorka. [...]

Anna Kolesárová2020-07-20T14:42:07+02:00

Gymnázium J. Hollého v Trnave

2020-07-20T14:02:51+02:00

Gymnázium Jána Hollého oslávilo v roku 2019 už sto rokov svojej existencie. Patrí medzi najúspešnejšie a najobľúbenejšie stredné školy nielen v Trnave. Ponúka záujemcom osemročné a štvorročné a tiež päťročné anglické bilingválne štúdium. Naše gymnázium odchovalo niekoľko generácií mnohých rodín z Trnavy a okolia a jeho žiaci úspešne študujú resp. študovali na univerzitách a vysokých školách v celej Európe. Okrem kvalitného vzdelania ponúkame našim žiakom množstvo zaujímavých exkurzií, na ktorých navštívia nádherné miesta umenia a histórie a vytvoria si nezabudnuteľné spomienky. Neoddeliteľnou pridanou hodnotou je možnosť zapojiť sa do úžasných projektov. Mnohé z nich so sociálnym a dobrovoľníckym rozmerom (Chobotničky [...]

Gymnázium J. Hollého v Trnave2020-07-20T14:02:51+02:00

Evanjelické gymnázium v Tisovci

2020-07-20T14:04:17+02:00

EGT je bilingválne gymnázium v Tisovci, ktoré pripravuje žiakov na štúdium, prácu a život v spoločnosti od roku 1992. Naším poslaním je podporovať jedinečnosť našich žiakov tak, aby sa každý žiak mohol profilovať pri príprave na rôzne typy VŠ na Slovensku aj v zahraničí. Vedieme žiakov k spolupráci a solidarite s dôrazom na rešpektovanie ľudských práv. Snažíme sa u žiakov rozvíjať kľúčové kompetencie pre 21.storočie ako je kritické myslenie, spolupráca, kreativita, komunikácia a vštepovať im hodnoty ako čestnosť, láska a sloboda. Škola sa dlhodobo zapája do množstva národných a medzinárodných projektov a spolupracuje s viacerými partnerskými školami a organizáciami na Slovensku [...]

Evanjelické gymnázium v Tisovci2020-07-20T14:04:17+02:00
Go to Top