Gabika

About Gabika Sabolová

This author has not yet filled in any details.
So far Gabika Sabolová has created 22 blog entries.

Učiteľka Eva: Ak chceme deti viesť k aktivite, musíme pre ne byť príkladom

2021-05-17T10:59:21+02:00

Eva Mižaková, učiteľke geografie a matematiky na Základnej škole Československej armády v Moldave nad Bodvou, podľa jej slov od detstva každý hovoril, že raz bude učiteľkou. Dnes si pre seba nevie predstaviť inú prácu a školu vníma ako svoju druhú rodinu. Koordinátorkou programu Školy, ktoré menia svet je už druhý rok a po celý tento čas obdarúva nás aj ostatných účastníkov úžasnou energiou, nadhľadom a láskou k svojej práci. Na ktorých svojich učiteľov spomína najradšej, k čomu sa snaží viesť svojich žiakov, prečo sa do programu Školy, ktoré menia svet zapojila napriek tomu, že nevyučuje občiansku náuku, prečo považuje [...]

Učiteľka Eva: Ak chceme deti viesť k aktivite, musíme pre ne byť príkladom2021-05-17T10:59:21+02:00

7 vecí, z ktorých budete mať ako Škola, ktorá mení svet, radosť

2021-05-17T11:06:47+02:00

Ak patríte medzi učiteľov, ktorí by radi oživili svoje hodiny, získali novú inšpiráciu či spoznali množstvo výnimočných ľudí, ktorým záleží na kvalitnom (nielen) občianskom vzdelávaní, tento článok je určený práve pre vás. Nižšie sa dočítate, ako vám môže vo vašej ceste za moderným a efektívnym učením (sa) pomôcť program Školy, ktoré menia svet i to, v čom sa líši od ostatných.  1. Spoločné zážitky, nech sa deje čokoľvek Obmedzenia spojené so šírením koronavírusu neobišli ani interaktívne tréningy, ktoré školskí koordinátori programu počas svojej účasti v ňom absolvujú. Pred pár mesiacmi sme tak zažili svoju online premiéru, ktorej [...]

7 vecí, z ktorých budete mať ako Škola, ktorá mení svet, radosť2021-05-17T11:06:47+02:00

Psychologička Zlevská: Škola je živý organizmus, potrebuje sa vyvíjať – kľúčom sú učitelia

2021-05-17T11:11:18+02:00

Prečo je dôležité, aby sa učitelia vzdelávali aj napriek tomu, že už dávno opustili brány vysokých škôl, v čom spočíva sila komunity zapálených ľudí, ktorí sa navzájom podporujú, a ako dokáže dobiť program Školy, ktoré menia svet jeho účastníkom pomyselné “baterky”? Tieto a mnohé ďalšie otázky sme položili psychologičke Denise Zlevskej z Centra pre tréning a rozvoj, ktorá v programe pôsobí ako lektorka a spolu s učiteľmi sa venuje prevencii vyhorenia, sebarozvoju a podpore vnútornej motivácie. V profesionálnom živote pôsobíš okrem iného ako školská psychologička, pričom sa venuješ poradenstvu pre žiakov i učiteľov. Čo ťa k tejto [...]

Psychologička Zlevská: Škola je živý organizmus, potrebuje sa vyvíjať – kľúčom sú učitelia2021-05-17T11:11:18+02:00

Novinka, ktorá mení svet: E-learning pre efektívne a neobmedzené učenie (sa)

2021-05-17T11:16:39+02:00

Program Školy, ktoré menia svet už piaty rok pomáha učiteľom a učiteľkám (nielen) spoločenskovedných predmetov na celom Slovensku obohacovať ich tradičnú výučbu o nové, neformálne prvky vzdelávania a zážitkové aktivity, ktoré žiakov a žiačky na ZŠ a SŠ vedú k rozvoju praktických občianskych zručností. V rámci podpory celoživotného vzdelávania sa program zároveň sústredí na intenzívny profesionálny a osobnostný rozvoj pedagógov. Akú novinku sme pri príležitosti otvorenia 6. ročníka v znamení hesla “Učíme (sa), teda sme” pripravili? Účastníci a účastníčky počas 2 rokov trvania programu absolvujú sériu interaktívnych tréningov pod vedením skúsených lektorov, v rámci ktorých sa venujú [...]

Novinka, ktorá mení svet: E-learning pre efektívne a neobmedzené učenie (sa)2021-05-17T11:16:39+02:00

Slávnostné stretnutie Komunity, ktorá už 5 rokov mení svet k lepšiemu: Ďakujeme!

2020-12-15T14:02:21+01:00

Keď pred 5 rokmi vznikol program Školy, ktoré menia svet, nemohli sme tušiť, že skupina piatich pilotných škôl sa rozrastie v tak veľkú a súdržnú komunitu, ktorá dnes spája množstvo výnimočných ľudí po celom Slovensku. Sme preto nesmierne vďační všetkým vám - našim partnerom, spolupracovníkom, školám, priateľom i kolegom - za vašu dôveru, priazeň a podporu pri skvalitňovaní občianskeho vzdelávania. Vážime si, že so všetkými z vás zdieľame presvedčenie, že vzdelanie je základ spoločenskej zmeny a že spoločnými silami dokážeme podporiť aktívne občianstvo a občiansku angažovanosť detí a mladých ľudí tak, aby menili svet okolo seba k lepšiemu priamo [...]

Slávnostné stretnutie Komunity, ktorá už 5 rokov mení svet k lepšiemu: Ďakujeme!2020-12-15T14:02:21+01:00

Petra Karcolová

2020-08-07T12:42:47+02:00

Volám sa Petra Karcolová a pochádzam z krásnej rázovitej obce pod Rozsutcom s názvom Zázrivá. Ako učiteľka pôsobím v Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne už 6 rokov. Vyštudovala som odbor história – slovenský jazyk a literatúra, momentálne popri práci študujem anglický jazyk a literatúru. Všetky tieto predmety vyučujem v SZŠ Dolný Kubín. V našej škole som tiež koordinátorkou ŽŠR, vďaka čomu mám veľmi blízky vzťah s našimi žiakmi, keďže veľa mimoškolských aktivít realizuje práve ŽŠR. Považujem sa za energickú a kreatívnu osobu, preto verím, že projekt Školy, ktoré menia svet je presne to, čo ma ešte viac utvrdí [...]

Petra Karcolová2020-08-07T12:42:47+02:00

Adam Baran

2020-07-28T13:11:45+02:00

Študoval som na Filozofickej fakulte UKF v Nitre odbor učiteľstvo predmetov história a občianska náuka. Počas štúdia som pracoval 5 rokov ako dobrovoľník - animátor v OZ Bublina, ktoré sa venuje letným a zimným táborom pre deti z detských domovov z celého Slovenska. Priamo v školstve pôsobím 2 roky. V súčasnosti dokončujem rigorózne štúdium. Na hodinách sa snažím využívať moderné spôsoby a metódy výučby. Ide mi o rozvoj žiaka nielen na vedomostnej úrovni ale aj rozvoj jeho osobnostnej stránky. Medzi moje záľuby patrí hudba, knihy, história, gitara a iné. Teší ma keď môžem byť súčasťou niečoho, čo dokáže aspoň [...]

Adam Baran2020-07-28T13:11:45+02:00

Mária Rusnáková

2020-11-06T14:04:28+01:00

Pôsobím ako učiteľka na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave kde vyučujem občiansku náuku, dejepis a etiku. Meniť svet pre mňa znamená, formovať myslenie ľudí tým správnym smerom v duchu Platónových cností – občana múdreho, statočného, ale zároveň aj umierneného. Po úspešnej obhajobe rigoróznej práce v študijnom programe – výchova k občianstvu, pracujem na ďalšom spracovaní metodicko-didaktických návrhov foriem výučby občianskej náuky so zameraním na tak abstraktnú disciplínu akou je filozofia. Výsledkom by mala byť kultivovaná ľudská myseľ kompetentného občana, schopného kriticky myslieť a robiť správne rozhodnutia pre svoje vlastné dobro i dobro spoločnosti. Ja pevne verím, že s projektom: [...]

Mária Rusnáková2020-11-06T14:04:28+01:00

Jarmila Šmecková

2020-07-20T15:00:21+02:00

Volám sa Jarmila Šmecková. Učím na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci dejepis a občiansku náuku. Študovala som na Pedagogoickej fakulte Univerzity Komenského. Po nejakom čase strávenom na materskej dovolenke a v neučiteľskom zamestnaní som sa vrátila „učiť“. V duchu presvedčenia „zodpovednosť za spoločnosť nenesú politici, ale my, občania, ktorí ich volíme“ sa usilujem o to, aby žiaci nadobudli autonómne presvedčenie a odhodlanie prispôsobovať si svet, v ktorom žijeme všetci spolu. Najmä, aby to vykonávali čestne, s radosťou a trpezlivo.

Jarmila Šmecková2020-07-20T15:00:21+02:00

Magdaléna Zimová

2021-02-26T15:19:15+01:00

Vyštudovala som slovenský jazyk a literatúru – telesnú a športovú výchovu. V školskom roku 2020/2021 budem učiť aj občiansku náuku a dejepis. Už druhý rok budem koordinátorkou žiackej školskej rady. Veľmi sa teším, že sa našiel projekt, prostredníctvom ktorého budem môcť priblížiť žiakom pozabudnuté hodnoty rozvoja občianskych kompetencií, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a v neposlednom rade vzájomnú toleranciu. Keď chceme zanechať v našich žiakoch doživotné morálne hodnoty, musíme ísť v prvom rade my učitelia príkladom a ja som na toto poslanie od prvého okamihu odhodlaná.

Magdaléna Zimová2021-02-26T15:19:15+01:00
Go to Top