Ak patríte medzi učiteľov, ktorí by radi oživili svoje hodiny, získali novú inšpiráciu či spoznali množstvo výnimočných ľudí, ktorým záleží na kvalitnom (nielen) občianskom vzdelávaní, tento článok je určený práve pre vás. Nižšie sa dočítate, ako vám môže vo vašej ceste za moderným a efektívnym učením (sa) pomôcť program Školy, ktoré menia svet i to, v čom sa líši od ostatných. 

1. Spoločné zážitky, nech sa deje čokoľvek

Obmedzenia spojené so šírením koronavírusu neobišli ani interaktívne tréningy, ktoré školskí koordinátori programu počas svojej účasti v ňom absolvujú. Pred pár mesiacmi sme tak zažili svoju online premiéru, ktorej výsledok nám potvrdil, že s trochou odvahy a kreativity sa úžasné veci dajú realizovať bez ohľadu na to, akým prekážkam čelíme. Tréningy pre koordinátorov programu, ale i žiacke školské rady či celé učiteľské zbory, tak dokážeme plnohodnotne zorganizovať za každých okolností. Viac v tomto článku.

2. Efektívny e-learning 

Tohtoročnou novinkou v programe je online vzdelávacia platforma Škôl, ktoré menia svet. Vďaka princípu tzv. blended learning-u (v preklade zmiešané učenie sa) umožňuje spojiť výhody dištančnej a prezenčnej výučby a využívať to najlepšie z oboch. Zapojení učitelia tak vďaka e-learningu získajú možnosť venovať sa jednotlivým témam viac do hĺbky, ušetria čas, ktorý je potrebný venovať teórii a počas tréningov sa tak môžu naplno sústrediť na praktické využitie nových zručností. Viac informácií nájdete v tomto článku.

3. Každomesačná dávka inšpirácie

Pre všetkých zapojených učiteľov a ich kolegov máme každý mesiac pripravenú dávku inšpirácie priamo do e-mailovej schránky. V inšpiratívnom newslettri Škôl, ktoré menia svet nájdu učitelia množstvo námetov na aktivity, ktoré môžu využiť so žiakmi na hodinách i mimo nich, prehľad zaujímavých podujatí, článkov či príležitostí pre celé školy i jednotlivcov. Prihláste sa do programu a dostávajte obľúbený e-mail všetkých účastníkov aj vy! 

4. Aktívni žiaci

Ak zápasíte s pasivitou vašich žiakov, určite vás poteší ich pozitívna spätná väzba na nové, neformálne metódy a aktivity na hodinách i mimo nich. Aktivity, ktoré nie sú zamerané iba na získavanie poznatkov, ale, naopak, umožňujú žiakom získavať praktické zručnosti, vyjadriť svoj názor a rozvíjať morálne hodnoty, sú skvelým spôsobom, ako vašu triedu “prebudiť” a zaujať aj náročnejších žiakov.

5. Lepšia školská klíma

Skutočne udržateľnú zmenu k lepšiemu môžeme dosiahnuť iba rozvíjaním jednotlivých súčastí celku, čo platí aj pre tvorbu otvorenej a podporujúcej školskej klímy. Jedným z predpokladov pre jej vytvorenie je zohľadnenie potrieb všetkých obyvateľov školy. Napriek tomu, že počas dvoch rokov programu najintenzívnejšie spolupracujeme s jeho koordinátormi, teda s učiteľmi, dbáme na to, aby sa do procesu inovovania vzdelávacieho procesu a zlepšovania školskej klímy zapájali všetci jej aktéri vrátane vedenia školy, rodičov a samotných žiakov.

6. Výnimočná komunita

Jedným z účastníkmi najčastejšie skloňovaných benefitov programu je možnosť nadviazať dlhodobé priateľstvá s výnimočnými učiteľmi a učiteľkami z celého Slovenska, ktorí rovnako veria v dôležitosť kvalitného vzdelávania. Práve súdržnosť a podpora v rámci komunity Škôl, ktoré menia svet sú hnacou silou, ktorá pri tak náročnej profesii, akou je učiteľstvo, pomáha účastníkom programu znovu nabrať energiu a inšpiráciu a motivuje ich neprestajne sa zlepšovať a posúvať sa vpred. Zo slov účastníkov tiež vyplýva, že im účasť v programe pomohla, nielen po metodickej, ale aj ľudskej stránke preklenúť náročné obdobie počas pandémie koronavírusu.

7. Čas (aj) na seba

Neustály sebarozvoj po profesionálnej, ale i osobnostnej stránke je pre učiteľa kľúčovým predpokladom jeho úspechu a spokojnosti. V programe Školy, ktoré menia svet čaká na účastníkov okrem pravidelnej metodickej podpory aj čas vyhradený na sebareflexiu a psychohygienu. Pod vedením skúsených lektorov sa učitelia dozvedia napríklad to, ako predchádzať syndrómu vyhorenia, ako podporiť svoju vnútornú motiváciu či ako riešiť konfliktné situácie so žiakmi a kolegami. Viac sa dočítate napríklad v tomto článku.

Urobte si čas (aj) na seba a pridajte sa k nám!

Program Školy, ktoré menia svet je dvojročný tréningovo-mentoringový program určený predovšetkým pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku, ktorý sa zameriava na profesionálny rozvoj pedagógov a na rozvoj občianskych a životných schopností a zručností ich žiakov a žiačok. V školskom roku 2021/2022 otvárame jeho už 6. ročník.

O výbere škôl, ktoré sa doňho v nadchádzajúcom školskom roku zapoja, vás budeme informovať najneskôr do 1. júna 2021. Tešíme sa na vás!

Foto: archív IPAO